Index of /auto/planes-accion-territorial/PAT Castello_vp_val

[ICO]Name

[DIR]01 Memòria Informativa/
[DIR]02 Plànols d'Informació/
[DIR]03 Memòria d'Ordenació/
[DIR]04 Plànols d'Ordenació/
[DIR]05 Estudi de Paisatge/
[DIR]06 Pla de participació Estudi de Paisatge/
[DIR]07 Estudi d'Inundabilitat/
[DIR]08 Estudi de Mobilitat/
[DIR]09 Memòria Econòmica/
[DIR]10 Pla de Participació Pública/
[DIR]11 Estudi Ambiental i Territorial Estratègic/
[DIR]12 Normativa/
[   ]00.1 Resolució participació pública (DOGV 8932 - 22.10.2020).pdf
[   ]00.2 Resolució participació pública. Correcció d'errades (DOGV 8937 - 27.10.2020).pdf
[   ]00.3 Resolució participació pública. Ampliació termini (DOGV 8981 - 22.12.2020).pdf
[   ]00.4 Resolució Conseller pròrroga suspensió de llicències (9240 - 22.12.2021).pdf
[   ]00.5 Resolució Conseller revocació suspensió de llicències (DOGV 9272 - 07.02.2022).pdf