Index of /auto/planes-accion-territorial/PATHorta_val

[ICO]Name

[  ]00 Decret 219-2018 aprovació PAT Horta.pdf
[  ]01 Memòria informativa_1.pdf
[  ]01 Memòria informativa_2.pdf
[  ]02 Plànols d'informació_1.pdf
[  ]02 Plànols d'informació_2.pdf
[  ]03 Objectius, Estratègies i Accions Dinamitzadores.pdf
[  ]04 Normativa.pdf
[  ]05 Catàleg de proteccions. Document informatiu_1.pdf
[  ]05 Catàleg de proteccions. Document informatiu_2.pdf
[  ]06 Plànols d'ordenació.pdf
[  ]07 Estudi de paisatge_01.pdf
[  ]07 Estudi de paisatge_02.pdf
[  ]07 Estudi de paisatge_03.pdf
[  ]07 Estudi de paisatge_04.pdf
[  ]07 Estudi de paisatge_05.pdf
[  ]07 Estudi de paisatge_06.pdf
[  ]07 Estudi de paisatge_07.pdf
[  ]07 Estudi de paisatge_08.pdf
[  ]07 Estudi de paisatge_09.pdf
[  ]07 Estudi de paisatge_10.pdf
[  ]07 Estudi de paisatge_11.pdf
[  ]07 Estudi de paisatge_12.pdf
[  ]08 Informe Sostenibilitat Ambiental. Memòria.pdf
[  ]08 Informe Sostenibilitat Ambiental. Plànols_1.pdf
[  ]08 Informe Sostenibilitat Ambiental. Plànols_2.pdf
[  ]08 Informe Sostenibilitat Ambiental. Plànols_3.pdf
[  ]08 Informe Sostenibilitat Ambiental. Plànols_4.pdf
[  ]09 Memòria Ambiental.pdf
[  ]10 Síntesi Participació Pública.pdf
[  ]11 Memòria econòmica.pdf
[  ]Declaració ambiental i territorial.pdf