NOVEDADES

Atrás Jornada divulgativa del projecte LIFE RENAIX EL BOSC

Jornada divulgativa del projecte LIFE RENAIX EL BOSC

El paper de la participació ciutadana en la conservació de la natura

Una part fonamental en el desenvolupament del projecte LIFE Renaix el Bosc ha estat la participació dels habitants de les comarques de l'Alt i Baix Maestrat i dels Ports en les diferents activitats que s'han estat duent a terme des de l'inici del projecte l'any 2013.

 

Aquesta participació ciutadana s'ha materialitzat a molts nivells i de formes molt diverses, des de la

cessió de terrenys per dur a terme les accions de restauració ecològica de l'hàbitat prioritari del Tilio-Acerion, fins a la participació en la campanya d'adopció d'arbres en les fires locals o els tallers d'educació ambiental realitzats a les escoles de la zona.

 

Amb la finalitat de donar a conèixer i posar en valor tota aquesta suma d'experiències, la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, mitjançant el Centre per la Investigació i l'Experimentació Forestal (CIEF) organitzen una jornada divulgativa el proper dia 26 d'abril de 2016 a les 10:00 en la Ciutat Administrativa 9 d'octubre de la ciutat de València.

 

El programa de la jornada es pot consultar en el document adjunt.

 

Hi esteu totes i tots cordialment convidats!

 

__________________________________________________

 

Una parte fundamental en el desarrollo del proyecto LIFE Renaix el Bosc ha sido la participación de los habitantes de las comarcas de l'Alt y el Baix Maestrat y els Ports en las diferentes actividades que se han estado llevando a cabo desde el inicio del proyecto en el año 2013.

 

Esta participación se ha dado a muchos niveles y de muy diferentes formas, que van desde la cesión de terrenos para llevar a cabo acciones de restauración ecológica del hábitat prioritario Tilio-Acerion, hasta la participación en la campaña de adopción de árboles en las ferias locales o los talleres de educación ambiental realizados en las escuelas de la zona.

 

Con la finalidad de dar a conocer y poner en valor toda esta suma de experiencias, la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático i Desarrollo Rural, mediante el Centro para la Investigación y la Experimentación Forestal (CIEF) organizan una jornada divulgativa el próximo día 26 de abril de 2016 a las 10:00 en la Ciutat Administrativa 9 d'octubre de la ciudad de Valencia.

 

El programa se puede consultar en el documento adjunto.

 

¡Estáis todas y todos cordialmente invitados!