NOVEDADES

Memòria d'activitats de l'any 2017 sobre Patrimoni Arbori Monumental de la Comunitat Valenciana

Amb aquest document es dóna difusió a l'esforç realitzat durant 2017 en la protecció i conservació dels nostres arbres monumentals i singulars

Nueva normativa para la recolección de trufas en terrenos forestales

La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica aprueba una nueva norma (Orden 1/2018 recolección trufas) que regula la recolección de trufas en...