audiència i informació pública

Processos oberts

Ves enrere ORDRE XX/2022 DE XX DE XX, DE LA CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT PER LA QUAL ES MODIFICA LA CONCRECIÓ I DELIMITACIÓ FÍSICA D'ALGUNS VIALS I S'INCORPOREN CANVIS DE TITULARITAT Al CATÀLEG DEL SISTEMA VIARI DE LA COMUNITAT VALENCIANA

ORDRE XX/2022 DE XX DE XX, DE LA CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT PER LA QUAL ES MODIFICA LA CONCRECIÓ I DELIMITACIÓ FÍSICA D'ALGUNS VIALS I S'INCORPOREN CANVIS DE TITULARITAT Al CATÀLEG DEL SISTEMA VIARI DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Accés a documentació: Projecte i anunci

Presentació d'al·legacions