audiència i informació pública

processos tancats

Ves enrere Avantprojecte de llei de la conselleria de politica territorial, obres publiques i mobilitat, de modificació de l'article 7, apartat 5 del text refós de la llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, aprovat per decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del consell

Avantprojecte de llei de la conselleria de politica territorial, obres publiques i mobilitat, de modificació de l'article 7, apartat 5 del text refós de la llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, aprovat per decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del consell

Accés a documentació (Anunci DOGV  i  projecte )