audiència i informació pública

processos tancats

Ves enrere Ordre de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a ajuntaments de la Comunitat Valenciana, per a la modernització i transparència del planejament urbanístic vigent

Ordre de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a ajuntaments de la Comunitat Valenciana, per a la modernització i transparència del planejament urbanístic vigent

Accés a la documentació: Projecte i Anunci

Presentació d'al·legacions