Actualitat

Martínez Mus se compromete a mantener la acción política del Consell “para proteger el entorno e impulsar proyectos que generen prosperidad y empleo”

  • El conseller reivindicará “con contundencia y ante quien haga falta las infraestructuras necesarias, que el Corredor Mediterráno no sufra más retrasos y la ampliación del Puerto de Valencia y nuestros aeropuertos”
  • El titular de Medio Ambiente asegura que la nueva ley de Costas supondrá “un antes y un después” en la gestión del litoral y proclama que la defensa de L’Albufera será “tan contundente como merece ese tesoro”
  • El conseller señala la promoción de los 22 parques naturales, el eje de la Cerámica de Castellón, la Autovía de la Vega Baja y la ampliación de Metrovalencia y de los TRAM como proyectos prioritarios, entre otros
     
Martínez Mus se compromete a mantener la acción política del Consell “para proteger el entorno e impulsar proyectos que generen prosperidad y empleo”

La Generalitat adquirix quatre troleibusos elèctrics per 4,2 milions per al TRAM de Castelló

  • El conseller Vicente Martínez Mus destaca que els nous vehicles permetran un augment de freqüències, reduiran els gasos i el soroll
La Generalitat adquirix quatre troleibusos elèctrics per 4,2 milions per al TRAM de Castelló

FGV comença a construir la llosa superior del túnel que connectarà les estacions d’Alacant i Xàtiva de Metrovalencia

  • L’objectiu és obrir un pas per als vianants després de l’estiu en el carrer Alacant entre Xàtiva i l’accés al carrer Castelló i, de manera prèvia, anar ampliant la zona de pas en funció del procés d’execució
  • Entre els dies 17 i 21 de juliol s’amplia la zona de pas per als vianants per a facilitar l’accés a la Plaça de Bous de València que acull la Fira de Juliol
  • La connexió subterrània que connecta estes dos estacions suposa una inversió superior als 20 milions d’euros i compta amb finançament de fons europeus

 

FGV comença a construir la llosa superior del túnel que connectarà les estacions d’Alacant i Xàtiva de Metrovalencia

novetats

Urbanisme

Ves enrere Aprovació del PLA GENERAL de Rafelcofer (València)

Aprovació del PLA GENERAL de Rafelcofer (València)

La Comissió Territorial d'Urbanisme de València, celebrada el dia 23/02/2022, ha aprovat el Pla General de Rafelcofer.

El Pla incorpora les classificacions vigents de sòl urbà i la qualificació del sòl no urbanitzable comú. Consolida els dos nuclis urbans existents i rebleix els buits interurbans existents per a millorar la imatge i el paisatge del municipi, amb un número màxim de tres plantes en tot el nucli urbà i per als nous desenvolupaments.

Es defineixen 5 àrees de repartiment que comprenen cadascuna de les unitats d'execució amb els seus elements adscrits, de manera que es permet ajustar els creixements i aconseguir l'obtenció de dues infraestructures bàsiques.

El pla també diu que el sòl no urbanitzable es distingeix entre sòl no urbanitzable comú (21,48%) i sòl no urbanitzable protegit (61,14%), amb les següents categories: agrícola, llits, cementeri, forestal, paisatge, reserva comunicacions viàries, risc inundació, vies pecuàries i comunicacions viàries.

L'aprovació d'aquest Pla, permet proposar un nou model territorial del municipi de Rafelcofer, en considerar que les previsions del planejament actual es troben superades.

El model urbà proposat defineix un model compacte que proporciona una vora definida al sud i est del nucli de població que configura la seua façana urbana, definint els seus límits i integrant les vistes des de les principals vies de comunicació, procurant configurar la vora urbana amb zones verdes o vials perimetrals enjardinats.

Respecte de la inclusió de la perspectiva de gènere en el planejament urbanístic, s'ha actualitzat l'informe d'impacte de gènere i s'han incorporat en les normes urbanístiques (art. 41) criteris per a un urbanisme més inclusiu, de conformitat amb l'Annex XII de la Llei 5/2014 d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge.

També s'ha decidit en la comissió, suspendre l'aprovació definitiva del Catàleg de Proteccions del PG, en tant s'esmenen els condicionants indicats en l'informe de la Directora territorial d'Educació, Cultura i Esports de València, de data 9 de setembre de 2021, en matèria de patrimoni cultural.


 

Informació addicional

Publicador de continguts

T'interessa

X

ENLLAÇOS