Actualitat

La Generalitat i el sector pirotècnic pacten crear una comissió per a abordar les necessitats i reptes conjunts

  • Les conselleres Elisa Núñez i Salomé Pradas es comprometen a establir criteris normatius clars per a compatibilitzar el desenvolupament de l’activitat amb la protecció del medi natural
La Generalitat i el sector pirotècnic pacten crear una comissió per a abordar les necessitats i reptes conjunts

Pradas assegura que el Consell compta amb la “valuosa col·laboració” dels regants per a “continuar impulsant les polítiques de defensa hídrica”

  • La consellera recorda que “en 10 mesos” s’han adjudicat les obres del Tram I i del marge esquerre del II del posttransvasament Xúquer-Vinalopó
Pradas assegura que el Consell compta amb la “valuosa col·laboració” dels regants per a “continuar impulsant les polítiques de defensa hídrica”

El Consell col·labora amb la Fundació Biodiversitat per a dur a terme el projecte Life Cerceta Pardilla

  • La Conselleria de Medi Ambient contribuirà en el projecte amb 162.771 euros

novetats

Transició Ecològica

Ves enrere AJUDA PLAQUES SOLARS: Simplificació del tràmit. Resolució de 12 d'abril de 2024, de la consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, per la qual es modifica la Resolució de 14 d'octubre de 2021

AJUDA PLAQUES SOLARS: Simplificació del tràmit. Resolució de 12 d'abril de 2024, de la consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, per la qual es modifica la Resolució de 14 d'octubre de 2021

En data 28 de desembre de 2023 es publica el Reial decret 1178/2023, de 27 de desembre, pel qual es modifica la normativa reguladora i s'adapten al marc europeu d'ajudes d'Estat determinats programes d'ajudes de rehabilitació energètica i energies renovables del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
A fi de millorar la tramitació, i aconseguir una major simplificació i eficàcia en la gestió de l'ajuda, s'incorpora una via de justificació més senzilla i simple per a aquelles instal·lacions d'autoconsum de fins a 10 kWp, amb o sense emmagatzematge, en el sector residencial el destinatari últim del qual de l'ajuda és una persona física que no exercix activitat econòmica, i no s'haja sol·licitat l'ajuda addicional per desmantellament d'amiant. Este nou procediment de justificació per mòduls s'aplica a totes les sol·licituds de pagament que reunisquen les condicions anteriors i que es registren a partir de l'endemà de la publicació del seu extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, el 9 de maig de 2024.
Havent-se incorporat també altres modificacions, com que les actuacions hauran d'estar executades, operatives i justificades en el termini màxim de sis mesos des de la data de notificació de la resolució de concessió de l'ajuda (per a aquelles ajudes pendents de concessió). Així com, l'aplicació del Reglament (UE) 2023/2831 de la Comissió de 13 de desembre de 2023, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L 352 de 15.12.2023) s'estarà al que es disposa en l'article 7 d'aquest.
Esta resolució farà efecte íntegrament respecte a totes aquelles sol·licituds que encara estiguen pendents de concessió a partir de l'endemà de la publicació del seu extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, el 9 de maig de 2024. 
 

Informació addicional

Publicador de continguts

T'interessa

X

ENLLAÇOS