Actualitat

Medio Ambiente libera el chorlitejo patinegro afectado por los vertidos de El Saler tras su recuperación

  • El director general de Medio Natural ha puesto en valor “la tarea de los profesionales que trabajan en estas instalaciones para la recuperación de la fauna silvestre autóctona”
  • En lo que va de año se han recuperado más de 3.400 ejemplares en el Centro de Recuperación de Fauna La Granja
Medio Ambiente libera el chorlitejo patinegro afectado por los vertidos de El Saler tras su recuperación

Martínez Mus destaca l’aposta del Consell per a connectar 13.000 veïns de Benimàmet amb la resta de València i atendre “una reivindicació històrica”

  • El nou pas ciclopedestre representa “l’aposta del Consell per una mobilitat equilibrada per a connectar tots els barris i donar servici als veïns de l’àrea metropolitana”, subratlla el conseller de Medi Ambient
  • La infraestructura entra en servici un mes abans del que es preveu després d’una inversió de 3,1 milions d’euros

 

Martínez Mus destaca l’aposta del Consell per a connectar 13.000 veïns de Benimàmet amb la resta de València i atendre “una reivindicació històrica”

FGV licita el manteniment d’ascensors i escales mecàniques de Metrovalencia per valor d’11,6 milions d’euros

  • El contracte per a tres anys arreplega dos possibles pròrrogues anuals que elevaria la inversió final a 19,7 milions
  • Se substituiran els ascensors en pitjor estat i sotmesos a més ús per nous equips elèctrics, més eficients energèticament

 

Ascensor Metrovalencia

novetats

Transició Ecològica

Ves enrere AJUDA PLAQUES SOLARS: Simplificació del tràmit. Resolució de 12 d'abril de 2024, de la consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, per la qual es modifica la Resolució de 14 d'octubre de 2021

AJUDA PLAQUES SOLARS: Simplificació del tràmit. Resolució de 12 d'abril de 2024, de la consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, per la qual es modifica la Resolució de 14 d'octubre de 2021

En data 28 de desembre de 2023 es publica el Reial decret 1178/2023, de 27 de desembre, pel qual es modifica la normativa reguladora i s'adapten al marc europeu d'ajudes d'Estat determinats programes d'ajudes de rehabilitació energètica i energies renovables del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
A fi de millorar la tramitació, i aconseguir una major simplificació i eficàcia en la gestió de l'ajuda, s'incorpora una via de justificació més senzilla i simple per a aquelles instal·lacions d'autoconsum de fins a 10 kWp, amb o sense emmagatzematge, en el sector residencial el destinatari últim del qual de l'ajuda és una persona física que no exercix activitat econòmica, i no s'haja sol·licitat l'ajuda addicional per desmantellament d'amiant. Este nou procediment de justificació per mòduls s'aplica a totes les sol·licituds de pagament que reunisquen les condicions anteriors i que es registren a partir de l'endemà de la publicació del seu extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, el 9 de maig de 2024.
Havent-se incorporat també altres modificacions, com que les actuacions hauran d'estar executades, operatives i justificades en el termini màxim de sis mesos des de la data de notificació de la resolució de concessió de l'ajuda (per a aquelles ajudes pendents de concessió). Així com, l'aplicació del Reglament (UE) 2023/2831 de la Comissió de 13 de desembre de 2023, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L 352 de 15.12.2023) s'estarà al que es disposa en l'article 7 d'aquest.
Esta resolució farà efecte íntegrament respecte a totes aquelles sol·licituds que encara estiguen pendents de concessió a partir de l'endemà de la publicació del seu extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, el 9 de maig de 2024. 
 

Informació addicional

Publicador de continguts

T'interessa

X

ENLLAÇOS