consulta pública prèvia

Processos Oberts

Consulta publica sobre el projecte d'Orde de Bases d'ajudes a les entitats de protecció animal.

Anunci i Documentació. El termini d'aportacions serà de 10 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació en la web. Les aportacions es realitzaran a través del Portal de Participació de...

Consulta pública prèvia de l'avantprojecte de llei, de la Generalitat, de Protecció i Ordenació de la Costa Valenciana.

  Anunci i Documentació. El termini d'aportacions serà d'1 mes a comptar des de l'endemà de la publicació en la web Les aportacions es realitzaran a través del Portal de Participació de la...

Informació pública de l'inici del tràmit de consulta prèvia del projecte d'inversió sostenible a Oliva.

Anunci, Documentació, Annex I Annex II i Anunci DOGV El termini d'aportacions serà de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació en la web (Des del 28 d'abril fins al 26 de maig de...