Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana - Construcció

Informació estadística que difon la Subdirecció General d'Estudis Econòmics i Estadístiques en matèria de construcció segons àrees d'activitat.

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana - Transport

Informació estadística en matèria d'habitatge i actuacions urbanes. Conté estudis estadístics relacionats amb el transport per ferrocarril, aeri, marítim i per carretera.

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana - Dades històriques i altres estudis

Informació estadística en matèria d'habitatge i actuacions urbanes. Conté estudis estadístics i dades històriques sobre construcció i transport.

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana - Atles Digital de les Àrees Urbanes

Conjunt de dades i d'indicadors sociodemogŕafics, econòmics, d'urbanisme i habitatge, del territori espanyol. Permet construir informes i mapes temàtics a partir d'aquestes dades.

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana - Habitatge i actuacions urbanes

Informació que difon la Subdirecció General d'Estudis Econòmics i Estadístiques en matèria d'habitatge i actuacions urbanes. Conté estudis estadístics a partir de l'any 2001.

Ports de l'Estat - Anuaris estadístics

Anuaris amb dades estadístiques portuàries que recullen principalment les dades del tràfic de mercaderies dels diferents ports espanyols. Disponible a partir de l'any 2000.

AENA - Estadístiques de tràfic aeri

Estadístiques de tràfic aeri dels aeroports que gestiona Aena. Disposa d'informes mensuals i anuals sobre els passatgers, les mercaderies transportades i les operacions realitzades.