Gestió i Seguiment

Gestió i Seguiment

VIES CICLOPEATONALS - FEDER

 
La Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat és el centre directiu gestor dels operacions incloses en la Prioritat d'Inversió 6. «Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos», inclosa en el programa operatiu «Comunitat Valenciana FEDER 2014-20 PO» que va ser cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc de l'objectiu d'inversió per al creixement i l'ocupació.
 
De conformitat amb el que estableix l'esmentat Programa Operatiu, els operacions és dirigiran a facilitar la utilització racional del territori, la seua personalització amb infraestructures que valoren els actius paisatgístics, culturals i visuals, i la connexió d'itineraris de vianants i carril bici entre pobles i ciutats. Aquestes intervencions s'aprofitaran de la presència en el territori valencià de municipis pròxims entre si, amb espais naturals i béns culturals. Aquest fet demanda l'impuls de noves fórmules de mobilitat, que fusionen l'ús sostenible del territori amb  activitats lúdiques amb un fort potencial de desenvolupament turístic, en el qual calç destacar la trajectòria creixent del turisme d'interior i de medi rural.
 
El Programa Operatiu pretén desenrotllar una emmalla d'infraestructures verdes de comunicació accessibles i mediambientalment integrades, orientades a impulsar la posada en valor tant de l'entorn natural periurbà com de l'urbà i rural, connectant els espais naturals i culturals rellevants. D'aquesta manera és resoldrien els principals problemes existents en l'actual xarxa ciclopeatonal, que pateix ben sovint de falta d'interconnectivitat i que, en els últims anys, s'ha vist desbordada per una demanda cada vegada major de ciclistes i vianants. Junt amb aquest objectiu, el Programa Operatiu ressalta la generació de nous nínxols d'ocupació basats en la conservació i gestió del patrimoni natural i cultural annex, que poden obtindre's com a retorn de l'explotació i manteniment d'aquestes infraestructures verdes.
 
Dins d'aquest Programa Operatiu s'inclouen els actuacions següents:
 
ACTUACIÓ PRESSUPOST km

Itinerari ciclopeatonal Prat de Cabanes – Torreblanca

376.376,53 

13,60

Via de ciclovianants de l'Horta Sud a ciutat de València des de CV-400

6.005.462,77 

2,20

Itinerari ciclopeatonal en el T.M. de la Pobla de Farnals. (Tram I: la Pobla de Farnals – V-21)

2.476.485,12 

2,58

Anell Verd Metropolità de València. Tram Nord (subtrams 6 i 7)

2.876.639,94 

12,30

Adequació Cañada Real de Sant Joan (Tram El Rebollar - Sant Joan) i Cordill de Prado a Requena

729.174,14 

21,00

Passarel·la de vianants en el PK 19+700 en la CV-35. Casablanca (La Pobla de Vallbona)

332.792,19 

0,17

Via Verda Ojos Negros (Algímia d'Alfara - Albalat del Tarongers)

417.770,13 

8,45

Itinerari ciclopeatonal juntament amb desdoblament CV-865 (Elx - Santa Pola).

2.132.184,14 

1,60

TOTAL

15.346.884,96 

61,90

 

Listado Operaciones FEDER CHOPVT

Indicador de resultado

 

Llistat de vies de ciclovianants

Ves enrere Adequació Canal Real de San Juan (Tram El Rebollar - San Juan) i Cordell del Prado a Requena

Adequació Canal Real de San Juan (Tram El Rebollar - San Juan) i Cordell del Prado a Requena

Amb aquesta actuació es pretén adequar a l'ús ciclopeatonal un tram de la Canal Real de San Juan i del Cordell del Prado a Requena, per a permetre un itinerari d'ús exclusiu a aquests modes, com a accés als espais rurals i naturals d'interés presents en aquest àmbit. Aquesta intervenció permet a més preservar altres usos més agressius d'aquestes vies pecuàries d'interés històric i natural.

 

El nou itinerari ciclopeatonal part del tram de la Canal Real de San Juan situat entre l'estació de ferrocarril De la Rebolleda i l'Àrea de Servici de l'autovia A-3, junt amb l'Aldea de San Juan. En aquest tram es construirà una andana ciclopeatonal de 18 km de longitud segregat de la calçada principal de la Canyada Reial. A continuació, a través del Cordell del Prado i altres camins rurals es connectarà la Canyada amb el nucli urbà de Requena, en un nou tram de 3,3 km de longitud.

 

L'actuació inclou també la creació de miradors i àrees de descans, amb informació divulgativa en matèria etnològica i mediambiental, a més de la recuperació ambiental i reforestació d'alguns trams de la via pecuària.

 

La inversió prevista és de 674.447,16 €, que s'executarà en 2018.

 

Ajudes a empreses del sector de transport públic discrecional de viatgers per carretera afectades pel COVID-19- REACT-EU

Ajudes a empreses del sector de transport públic discrecional de viatgers per carretera afectades pel COVID-19- REACT-EU

Gestió i Seguiment FEDER - COMUN A TODOS

Convocatòries d'ajudes / Licitacions

Documentació

Mesures antifrau