Butlletí de sumaris - Què és Bolsum?

Butlletí de sumaris - Què és Bolsum?

Bolsum, el Butlletí de Sumaris, és un nou servici d'alerta informativa mensual on s'arrepleguen els continguts d'una selecció de les revistes especialitzades rebudes en el Servici de Documentació, Publicacions i Estadística Departamental.

 

A més, des de Bolsum es pot accedir a la versió electrònica de gran part dels sumaris de les revistes especialitzades rebudes, organitzats temàticament i alfabèticament. En l'actualitat es té accés als sumaris des de 2004.

 

Els usuaris de la Generalitat Valenciana poden sol·licitar tant la revista completa com qualsevol dels articles que la formen.  Per a això, haurà de remetre la petició per correu electrònic al Servici de Documentació, Publicacions i Estadística Departamental (doc_cit@gva.es), i indicar tant les dades de la publicació com les del contacte.

 

Per a més informació sobre les publicacions periòdiques, consulte el nostre catàleg ARENA.