Novetats

Costes

Ves enrere Dependències

Dependències

Servei de Costes de la Generalitat Valenciana
Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre
C/ Castán Tobeñas, núm. 77
46018 València

Telèfons: 012, 961208465, 961208435, 961208445 y 961208403.
Fax: 961208496

La Generalitat Valenciana no disposa de serveis territorials en les províncies d'Alacant i Castelló.

Té a la seua disposició, tant en aquesta pàgina web com en la seu d'aquest servei, models normalitzats de declaracions responsables i de sol•licituds d'autorització. Utilitze'ls.