Novetats

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Ves enrere Novetats Legislatives

Novetats Legislatives

Arquitectura i Habitatge

  • Reial decret-llei 5/2017, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret-llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, i la Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social.

 

  • RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2016, de modificació de la Resolució de 4 de desembre de 2015, de la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, per a la concessió d'ajudes per a la rehabilitació edificatòria convocades mitjançant l'Ordre 8/2015, de 24 de març, de la Conselleria d'Infraestructures,  Territori i Medi Ambient.

 

  • RESOLUCIÓ de 9 de març de 2017, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 les  subvencions per a millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de Reforma Interior d'Habitatge, Pla RENHATA.

 

  • Extracte de la Resolució de 9 de març de 2017, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 les subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de Reforma Interior d'Habitatge, Pla RENHATA.

 

Per consultar les últimes novetats legislatives, agrupades per matèries, polse ací