Novetats

Urbanisme

Ves enrere PRESENTACIÓ DE L'INVENTARI DE SÒL URBÀ I URBANITZABLE DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

PRESENTACIÓ DE L'INVENTARI DE SÒL URBÀ I URBANITZABLE DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

La Consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, amb el Director General d'Urbanisme, ha presentat hui dilluns 13 de març l'Inventari de sòl urbà i urbanitzable de la Comunitat Valenciana, com una peça clau del nou urbanisme, i que s'està posant en marxa des de la Generalitat en els últims anys.


Aquest inventari detecta més de 4.000 àmbits de sòl urbà i urbanitzable, segons el planejament municipal vigent, que estan pendents de gestionar urbanísticament, aportant informació sobre les seues característiques principals, entre les quals es troba l'ús principal, i la situació en què es troba la seua gestió urbanística.


L'inventari, a més de poder visualitzar-se en el visor urbanístic de la web de la Conselleria, pot descarregar-se des de la pàgina web de l'Institut Cartogràfic Valencià en format adequat per al seu tractament en eines informàtiques de sistemes d'informació geogràfica, permetent així l'explotació de les seues dades.


Ens trobem, per tant, davant una eina digital d'última generació, gratuïta, de caràcter informatiu, que potencia la transparència de l'urbanisme valencià. 


 

Presentació en pdf

 

PRESENTATION OF THE URBAN AND DEVELOPABLE LAND INVENTORY OF THE VALENCIAN COMMUNITY

The Regional Minister for Territorial Policy, Public Works and Mobility, together with the General Director of Urban Planning, presented today, Monday, March 13, the Inventory of urban and developable land of the Valencian Community, as a key piece of the new urban planning, and which is becoming launched by the Generalitat in recent years.

This Inventory detects more tan 4,000 areas of urban and developable land, according to current municipal planning, which are pending urban management, providing information on their main characteristics, among which is the main use, and the current urban management status.

The Inventory, in addition to being able to be viewed in the urban viewer of the Regional Ministry’s website, can be downloaded from the website of the Institut Cartogràfic Valencià in a format suitable for processing in computer tools of geographic information systems, thus allowing the expoitation of its data.

We are therefore, before a state-of-the-art digital tool, free, of an informative nature, which enhances the transparency of Valencian urban planning.

Presentation en pdf