Novetats

Urbanisme

Ves enrere Publicada l'actualització de preus maxims i mínims a percebre per les ECUVs

Publicada l'actualització de preus maxims i mínims a percebre per les ECUVs

S'han publicat en el DOGV del dia 9/11/2023 la noves tarifes a aplicar pels serveis que presten les ENTITATS COL·LABORADORES URBANITZADORES (ECUV)

Tots els detalls es troben en l'enllaç següent:

https://dogv.gva.es/datos/2023/11/09/pdf/2023_11219.pdf