Reunions de participació

Ves enrere Reunió de participació amb el sector logístic

Reunió de participació amb el sector logístic

Divendres passat 13 d'abril va tenir lloc la reunió de participació d´UNEIX amb els representants del sector logístic. Van participar representants de l'Associació de Transitaris Expedidors Internacionals i Assimilats (ATEIA), l'Associació Naviliera Valenciana (ANV), del Propeller Club de València, Solucions Logístiques Integrals S.A. (SLISA), Logitren Ferroviària S.A., Baleària Eurolínies Marítimes S.A., i de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana. Per part de la Conselleria van acudir el director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo; el subdirector general de Mobilitat, Josep Llin; i personal tècnic de la Direcció general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat. També va acudir l'equip redactor de l'Estudi del Sector Logístic de la Comunitat Valenciana que actualment està en redacció.

La reunió va servir com en ocasions anteriors, per a presentar el programa estratègic UNEIX i sol·licitar la participació dels representants convocats, per a arreplegar les idees i aportacions i sobretot el seu punt de vista sobre les polítiques a seguir en matèria de transport en general i de transport de mercaderies en particular.