Reunions de participació

Ves enrere Reunió de participació amb la FVMP

Reunió de participació amb la FVMP

Dijous passat 1 de març va tenir lloc la reunió de participació d´UNEIX amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), en la seu de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori en la Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Van participar, a més de represetants de la Federació, el secretari autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Josep Vicent Boira; el director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo; el subdirector general de Mobilitat, Josep Llin; i personal tècnic del Servei de Planificació.

Com en ocasions anteriors, la reunió va servir per a presentar el programa estratègic UNEIX, i convidar a la Federació a participar en la redacció del document aportant el seu punt de vista des de l'òptica dels ens municipals i provincials. També com en les passades reunions, la Federació va mostrar el seu interès a participar en un document estratègic que tracta matèries tan importants i que afecten sensiblement als ciutadans.