Reunions de participació

Ves enrere Reunió de participació sector transport mercaderies per carretera

Reunió de participació sector transport mercaderies per carretera

Dimarts passat 20 de febrer va tenir lloc la primera reunió del Fòrum del Transport de Mercaderies per Carretera de la Comunitat Valenciana, en les dependències de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Ciutat Administrativa Nou d´Octubre.

Van estar presents diverses associacions del sector del transport de mercaderies per carretera; el director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo; el subdirector general de Transport, José Moltó; el subdirector general de Mobilitat, Josep Llin; i tècnics de la Direcció General.

Es va aprofitar la reunió per a presentar el programa estratègic UNEIX, i poder conèixer el punt de vista d'un sector tan important per a la mobilitat, el transport i les infraestructures com és el sector del transport de mercaderies per carretera. D'aquesta forma el sector podrà col·laborar en la redacció del document final, aportant suggeriments i comentaris, anàlisis de problemes i possibles solucions, etc.

En la primera reunió del Fòrum han estat presents: Federació Valenciana d´Empreses Coorperatives de Treball Associat (FEVECTA), Federación de Cooperativas de Transportes (FECOTRANS), Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET), Asociación de Trabajadores Autónomos Comunitat Valenciana (ATA CV), Asociación de Autopatronos del Transporte de Contenedores de los Puertos de la Comunitat Valenciana (TRANSCONT), Federación Provincial de Transportes de Alicante (FETRAMA) y la Asociación Empresarial Castellonense de Transporte de Mercancías (ACTM).