Notícies

Ves enrere Premis Matilde Ucelay del Grup MITMA per a l'any 2021

Premis Matilde Ucelay del Grup MITMA per a l'any 2021

En el BOE d'ahir, 8 d'abril, es va publicar l'Ordre TMA/326/2021, de 5 d'abril, per la qual es convoquen.

La denominació dels premis ret homenatge a la primera arquitecta d'Espanya, Matilde Ucelay Maortúa, que va obtindre el títol en 1936, i que, malgrat les enormes dificultats a les quals va haver d'enfrontar-se, va desenvolupar la seua carrera durant més de 40 anys. L'any 2004 va obtindre el Premi Nacional d'Arquitectura en reconeixement a la seua "trajectòria excepcional".

Es tracta de la primera edició d'aquests premis amb els quals es pretén reconéixer a persones, entitats o iniciatives que contribueixen a la igualtat entre dones i homes en l'àmbit dels transports, la mobilitat i l'agenda urbana.

Els premis comprenen tres categories: trajectòria personal, projecte i entitat, en les quals es valoraran tant les actuacions o les labors desenvolupades en l'assoliment de la igualtat entre homes i dones com l'impacte social i la repercussió d'aquestes.

Podran ser guardonades les persones físiques i jurídiques, entitats, i organismes públics o privats, organitzacions, fundacions o associacions que hagen desenvolupat actuacions o projectes relacionats amb la igualtat entre homes i dones en l'àmbit dels transports, la mobilitat o l'agenda urbana.

El termini de presentació de candidatures serà de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de la publicació de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

Com a part del premi, que no té caràcter econòmic, el Ministeri promourà la realització d'exposicions i activitats de difusió en les instal·lacions del Ministeri i de les entitats del Grup Mitma, en les quals es posen de manifest els treballs i els assoliments realitzats per les persones guardonades.