NOVETATS

Ves enrere Nou PROCEDIMENT TELEMÀTIC de sol•licitud d'inscripció, renovació i seguiment en el Registre de Centres amb Sistemes de Gestió Mediambiental de la Comunitat Valenciana, segons el Reglament Comunitari EMAS

Nou PROCEDIMENT TELEMÀTIC de sol•licitud d'inscripció, renovació i seguiment en el Registre de Centres amb Sistemes de Gestió Mediambiental de la Comunitat Valenciana, segons el Reglament Comunitari EMAS

En virtut a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que va entrar en vigor el passat 2 d'octubre de 2016, per la qual s'establix en l'article 14 que les persones jurídiques, estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, la sol·licitud d'inscripció, renovació i seguiment en el Registre de Centres amb Sistemes de Gestió Mediambiental de la Comunitat Valenciana, segons el Reglament Comunitari EMAS, s'haura de realizar per via telemàtica