IPCC

IPCC

Quan es va detectar el problema del canvi climàtic mundial, l'Organització Meteorològica Mundial (OMM) i el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) van crear el Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) en 1988. Es tracta d'un grup obert a tots els Membres de les Nacions Unides i de l'OMM.

La funció de l'IPCC consisteix a analitzar, de manera exhaustiva, objectiva, oberta i transparent, la informació científica, tècnica i socioeconòmica rellevant per a entendre els elements científics del risc que suposa el canvi climàtic provocat per les activitats humanes, les seues possibles repercussions i les possibilitats d'adaptació i atenuació d'aquest. L'IPCC no realitza investigacions ni controla dades relatives al clima o altres paràmetres pertinents, sinó que basa la seua avaluació principalment en la literatura científica i tècnica revisada per homòlegs i publicada.

Una de les principals activitats de l'IPCC és fer una avaluació periòdica dels coneixements sobre el canvi climàtic. L'IPCC elabora, així mateix, Informes Especials i Documents Tècnics sobre temes en els quals es consideren necessaris la informació i l'assessorament científics i independents, i recolza la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMCC) mitjançant la seua labor sobre les metodologies relatives als inventaris nacionals de gasos d'efecte d'hivernacle.

L'IPCC consta de tres Grups de treball i un Equip especial:

  • El Grup de treball I avalua els aspectes científics del sistema climàtic i el canvi climàtic.
  • El Grup de treball II avalua la vulnerabilitat dels sistemes socioeconòmics i naturals al canvi climàtic, les conseqüències negatives i positives d'aquest canvi i les possibilitats d'adaptació a aquest.
  • El Grup de treball III avalua les possibilitats de limitar les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i d'atenuar els efectes del canvi climàtic.
  • L'Equip especial sobre els inventaris nacionals de gasos d'efecte d'hivernacle s'encarrega del Programa de l'IPCC sobre inventaris nacionals de gasos d'efecte d'hivernacle.>

Sisé Informe d'Avaluació de l'IPCC (IE6)

L'agost de 2021 es va publicar la contribució del Grup de Treball I (Informe de Base de ciència física). Les contribucions dels Grups de Treball II (Impactes, Adaptació i Vulnerabilitat) i III (mitigació del canvi climàtic) es van publicar el 28 de febrer i el 4 d'abril de 2022, respectivament. Aquest últim informe constitueix el tercer lliurament del Sisé Informe d'Avaluació (IE6) de l'IPCC, que es completarà aquest any 2022.

  
 

(font: http://www.ipcc.ch/)