Actes

Actes

ACTES VI JORNADES EDUCACIÓ AMBIENTAL CV

Les VI Jornades d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (VIJEACV), es van fer els dies 29 i 30 de setembre i 1 d’octubre de 2022 a la Universitat Jaume I (Castelló). Van estar organitzades pel Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV), adscrit a la Direcció General de Canvi Climàtic, de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.


S’hi van inscriure al voltant de 500 persones. Van participar en les activitats directament organitzades pel CEACV més de 60 persones, entre conferenciants, ponents i moderadors. A més, es van presentar al voltant de 50 comunicacions orals i 10 tallers. També va haverhi espais per a la participació activa dels joves i de les entitats adherides a la Guia d’Acció per a l’Educació Ambiental (Educació Ambiental en Ruta-EAR).


Aquest llibre d’actes recull els resums aportats pels autors de les 4 conferències plenàries programades, com també de les conferències i ponències de les 12 taules de debat, a les quals s’han afegit les aportacions més rellevants que l’equip organitzatiu va recollir a peu de sessió. També transcriu els resums literals de les comunicacions orals i tallers que els seus autors hi van presentar.

Listado documentos