L'Hort Històric

L'Hort Històric

En l'exterior de l'alqueria es cultiva el què denominem Hort històric, en el qual es resumeix la configuració dels paisatges agrícoles en el territori valencià a través de la història, a més d'aportar interessant informació sobre els usos i les espècies i varietats utilitzades tradicionalment i actualment.

L'hort està certificat en agricultura ecològica pel Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana, la qual cosa reconeix que aquest recurs didàctic del CEACV compleix amb tots els requisits de la certificació i la normativa de producció ecològica. Les tècniques emprades són respectuoses amb l'entorn, ja que no s’utilitzen plaguicides o fertilitzants químics de síntesis o que deixen qualsevol tipus de residu, donant lloc a un espai amb una notable biodiversitat agrícola i silvestre.

Listado documentos