Detalle Notícia

Ves enrere Jornada 2326

Jornada 2326

II JORNADA DOS TRES DOS SIS

NOUS REPTES PER A l'EDUCACIÓ AMBIENTAL

 

26 de febrer de 2015

 
Objectius
 
L'objectiu d'aquesta jornada és obrir noves perspectives en el món de l'educació ambiental. Per a açò es treballarà sobre dues línies, NOUS TEMES i NOVES OPORTUNITATS.
Nous temes fa referència a aquells temes que estan sorgint en els últims anys i que vénen a afegir-se als què tradicionalment es treballen en l'educació ambiental: emprenta de carboni, consum col·laboratiu, decreixement, comunitats en transició, són alguns d'ells. La idea és que els participants proposen nous temes, fruit de la seua experiència, coneixement de l'actualitat o de noves tendències, etc.
Noves oportunitats pretén explorar quines vies d'acció s'obrin per a l'educació ambiental per a "reconstruir" el sector des de la situació de mínims en què es troba. El gir obligat cap a una economia baixa en carboni, els nous projectes de cooperació que sorgeixen entre entitats del tercer sector obligades a reinventar-se o desaparèixer o l'existència de sectors, com el de la discapacitat intel·lectual, molt poc explorats, ofereixen noves oportunitats.
 
Destinataris
 
Professionals de l'educació ambiental, així com tècnics, educadors i monitors que tinguen alguna relació amb la mateixa.
Equipaments i empreses d'educació ambiental de la xarxa pública i privada de la Comunitat Valenciana.
Altres entitats de caràcter públic com associacions, fundacions, etc. que
realitzen activitats de caràcter ambiental.
Públic general interessat en l'educació ambiental.
 
Data i lloc: 26 de febrer de 2015. Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV), Sagunt, València.
 
Inscripció per correu: ceacv@gva.es indicant en Assumpte: Jornada 2326
 
Més información: Web CEACV. 96 268 00 00
 
PROGRAMA
 
09'15 Recepció, acreditació i lliurament de documentació
09'30 Ponència marc: NOUS REPTES PER A l'EDUCACIÓ AMBIENTAL
Juan Carlos de Paz Alonso. Tècnic de la subdirecció general de Qualitat Ambiental i professor associat de la Facultat de Ciències Socials de la Univeristat de València
10'15 Ponències simultànies. A càrrec de tècnics del CEACV
  •  NOUS TEMES PER A l'EDUCACIÓ AMBIENTAL. A càrrec de Anna Pons Frigols, Cap de Secció Activitats CEACV, i Pepa Prósper Candel, Tècnica del CEACV
  •  NOVES OPORTUNITATS EN L'EDUCACIÓ AMBIENTAL. A càrrec de Sera Huertas Alcalá, Tècnic del CEACV
10'45 Pausa
11'15-12'45 Dinàmiques de treball
1. NOUS TEMES
2. NOVES OPORTUNITATS
12'45-13'15 Plenari
 
 
 INFORME DE RELATORIA       REPTES DE L' EDUCACIÓ AMBIENTAL  EMISSIONS CO2