novetats

Ves enrere Informació pública de la declaració d''interés comunitari per a una atribució d''ús i aprofitament, en sòl no urbanitzable, per a posar en marxa una activitat d''explotació minera, secció C, Viñamalata, número 2401 (expedient 2012/0414), al terme municipal d''Alborache, ubicada en la parcel·la 1 del polígon 20 i parcel·la 95 i altres del polígon 5. Conselleria d''Infraestructures, Territori i...

Informació pública de la declaració d''interés comunitari per a una atribució d''ús i aprofitament, en sòl no urbanitzable, per a posar en marxa una activitat d''explotació minera, secció C, Viñamalata, número 2401 (expedient 2012/0414), al terme municipal d''Alborache, ubicada en la parcel·la 1 del polígon 20 i parcel·la 95 i altres del polígon 5. Conselleria d''Infraestructures, Territori i...

 

Informació pública de la declaració d’interés comunitari per a una atribució d’ús i aprofitament, en sòl no urbanitzable, per a posar en marxa una activitat d’explotació minera, secció C, Viñamalata, número 2401 (expedient 2012/0414), al terme municipal d’Alborache, ubicada en la parcel·la 1 del polígon 20 i parcel·la 95 i altres del polígon 5. Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient.

TIPUS D'ACTIVITAT : Información pública