novetats

Ves enrere Resolució de 13 de març de 2014, de la Conselleria d''Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual se sotmet a informació pública la sol·licitud d''inclusió de la Zona Humida Catalogada «Marjal i Estanys d''Almenara» en la Llista de Zones Humides d''Importància Internacional del Conveni Ramsar. Conselleria d''Infraestructures, Territori i Medi Ambient.

Resolució de 13 de març de 2014, de la Conselleria d''Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual se sotmet a informació pública la sol·licitud d''inclusió de la Zona Humida Catalogada «Marjal i Estanys d''Almenara» en la Llista de Zones Humides d''Importància Internacional del Conveni Ramsar. Conselleria d''Infraestructures, Territori i Medi Ambient.

 

Resolució de 13 de març de 2014, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual se sotmet a informació pública la sol·licitud d’inclusió de la Zona Humida Catalogada «Marjal i Estanys d’Almenara» en la Llista de Zones Humides d’Importància Internacional del Conveni Ramsar. Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient.

TIPUS D'ACTIVITAT : Información pública