Banc de llavors de varietats tradicional d´interés agrari

Banc de llavors de varietats tradicionals d'interès agrari

Banc de llavors de varietats tradicionals d'interès agrari

En el CIEF es desenvolupa el Pla Valencià de la Diversitat Agrària (PVDA), conjuntament amb tècnics de la Direcció General de Desenvolupament Rural. Un dels eixos del PVDA és la recuperació, conservació i ús de les varietats hortícoles valencianes tradicionals (VTV). Per poder conservar les varietats locals valencianes és necessari, en primer lloc, realitzar una compilació i identificació de les varietats tradicionals d'interès agrari valencià i crear una col·lecció de referència.

L'eina més rellevant del pla és el Catàleg Valencià de Varietats Tradicionals d'Interès Agrari, format per una selecció de cultivars antigues de lliure accés a través del sistema de préstec de llavors

Aprofitant les instal·lacions ja existents del CIEF, l'any 2016 es posa en marxa la Col·lecció de Varietats Tradicionals Valencianes, que aplega les quantitats necessàries de llavors i altres materials de reproducció de les varietats inscrites al Catàleg i d'altres possibles candidates a entrar-hi. Consisteix en una col·lecció base conservada a mitjà i llarg termini en les instal·lacions del CIEF i una col·lecció activa d'on ixen els préstecs i els intercanvis amb el sector, acció que es materialitza a les Estacions Experimentals Agràries (Carcaixent, Vila-real i Elx) i al CIEF.

La gestió dels fruits i llavors de la col·lecció consisteix en netejar, conservar i caracteritzar les llavors produïdes, una tasca que es desenvolupa principalment al CIEF. Així mateix, tota aquesta informació s'emmagatzema en la base de dades del PVDA que gestiona el CIEF. Les llavors es produeixen seguint el Reglament de Producció Ecològica, amb la qual cosa estan acceptades com a tals pel Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV).

 

Pla d'Acció de la Diversitat Agrària Valenciana

Listado documentos

noticies

Ves enrere Evolucionen amb èxit els treballs per al control biològic de la plaga de la cochinilla acanalada sobre l'espècie en perill d'extinció Medicago citrina en PN El Montgó

Evolucionen amb èxit els treballs per al control biològic de la plaga de la cochinilla acanalada sobre l'espècie en perill d'extinció Medicago citrina en PN El Montgó

Els resultats del control i seguiment de la plaga Icerya purchasi (cochinilla acanalada) que afecta l'espècie protegida Medicago citrina en PN El Montgó estan sent molt satisfactoris i s'observa una reculada d'insecte plaga en les poblacions afectades del Illot de la Mona i la creada mitjançant plantacions en la Microreserva de Flora del Cap de Sant Antoni.

Els treballs han sigut coordinats per l'equip de Vida Silvestre i Xarxa Natura 2000 i el PN del Montgó, en col·laboració amb l'Insectari d'Almassora del Servei de Sanitat Vegetal. Per al tractament de la plaga s'han emprat tècniques de control biològic mitjançant un altre insecte, el coccinélido Rodolia cardinalis, un depredador natural de la cochinilla.

Icerya purchasi, procedent d'Austràlia

La cochinilla acanalada (Icerya purchasi) és un insecte homóptero procedent d'Austràlia que va entrar a Espanya involuntàriament en els anys 1920 com a plaga en els cultius de cítrics. En 1996 es va detectar per primera vegada la presència deIcerya purchasi sobre Medicago citrina en la Reserva Natural de les Columbrets. Possiblement, va arribar a l'arxipèlag transportat de manera involuntària pels ocells que, procedents de la costa, descansen a les illes en els seus passos migratoris.

La cochinilla cobreix tronc i branques de Medicago critrina afeblint a la planta, a la qual pot arribar a assecar pel fet que absorbeix la seua saba alhora que injecta toxines salivals. Aquesta espècie té un depredador natural: el coccinélido Rodolia cardinalis, insecte masticador que devora gran quantitat d'ous, nimfes i adults de cochinilla.

El control biològic de cochinilla mitjançant una cria semicontrolada i soltes de Rodolia suposa un dels majors èxits en la protecció i conservació d'aquesta espècie en perill d'extinció Medicago citrina, que només compta amb dues poblacions naturals (Illot de la Mona, Dénia; Illes Columbretes, Castelló).

L'equip del Servei de Vida Silvestre i Xarxa Natura 2000 en el Centre per a la Innovació i l’Experimentació Forestal, desenvolupa el pla de conservació de Medicago critrina mitjançant el qual s'està conservant de llavors en el banc de germoplasma del CIEF així com la producció de planta gràcies al finançament dels fons europeus FEADER, i la incorporació en el medi natural d'exemplars produïts en viver per a augmentar la presència de la planta en tot el territori valencià.