Banc de llavors i vivers forestals

Banc de Llavors i Vivers Forestals

Notícies

Ves enrere El laboratori del CIEF fa proves d'envelliment accelerat per a comprovar el vigor dels lots de llavors d'algunes espècies

El laboratori del CIEF fa proves d'envelliment accelerat per a comprovar el vigor dels lots de llavors d'algunes espècies

El laboratori del Banc de Llavors Forestals del CIEF ha posat en marxa unes proves d'envelliment accelerat en lots de llavors de les espècies Arbutus unedo (arbocer) i Rhamnus alaternus (aladern), en comprovar que ambdues espècies oferien dades poc satisfactòries de germinació en els vivers forestals de la Generalitat Valenciana. Les proves tenen la finalitat de comprovar si la baixa germinació està relacionada amb el vigor dels lots.

La prova d'envelliment accelerat consisteix en sotmetre les llavors a condicions d'estrès. S'emmagatzemen mostres de llavors a una temperatura de 45º, amb humitat relativa alta, en paper de filtre sobre una capa d'aigua, i amb humitat relativa baixa, en paper d'alumini. Després de sembrar la mostra de control, es sembraran les mostres així conservades en dies successius. En acabat s'obtindran dades de la capacitat germinativa de totes les mostres.

Les provesen en el laboratori permetran determinar el vigor dels lots d'aquestes espècies. En funció dels resultats es podrien introduir canvis en el protocol del CIEF de lliurament de les llavors als diferents vivers de la Generalitat, i en la seua gestió per part d'aquests.