Banc de llavors i vivers forestals

Banc de Llavors i Vivers Forestals

Notícies

Ves enrere Reunió de coordinació de la xarxa de Vivers Forestals de la Generalitat

Reunió de coordinació de la xarxa de Vivers Forestals de la Generalitat

El 30 de setembre passat va tindre lloc al viver del Parc Natural del Carrascar de la Font Roja la reunió de coordinació de tardor de la xarxa de Vivers Forestals de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Hi va assistir personal del CIEF i els tres tècnics de referència en aquesta matèria de les tres Direccions Territorials.

Entre més coses es va parlar de la preparació de les produccions per a la propera temporada, de la necessitat de millorar les infraestructures de protecció de plantes al viver de El Toro i dels problemes de baixa germinació que havien mostrat alguns lots de llavors.

En relació amb aquesta darrera qüestió, a fi de millorar-ne els resultats, es farà un control més exhaustiu de les condicions de conservació de les llavors des de l'eixida del Banc de Llavors del CIEF fins al moment de la sembra als vivers, circumstància que pot ser font d'inducció de latències secundàries. També s'avançarà en l'optimització de les tècniques de pretractament i sembra de llavors, per a la qual cosa s'organitzaran al CIEF tallers pràctics per als operaris dels diferents vivers de la xarxa.

Paral·lelament, el laboratori de testatge de llavors del CIEF ha encetat una línia de treball dedicada a estudiar els processos d'envelliment de llavors, que podrien estar al darrere de la pèrdua de vigor observada en una part d'aquests lots. El fet és que les llavors segueixen responent bé a les proves de viabilitat en el laboratori, però presenten baixes germinacions quan són sembrades als vivers.