Boscos madurs

Boscos madurs

Els boscos primaris, és a dir, aquells que han evolucionat sense intervencions humanes son ara per ara extremadament escassos a Europa, especialment a la regió mediterrània. Els darrers rodals madurs constitueixen els hàbitats forestals de major naturalitat disponibles. Per l'esmentada escassedat, per la complexitat i per la biodiversitat que alberguen, la identificació i conservació dels darrers fragments de bosc madur té un enorme interès, tant en l'àmbit científic com en les polítiques de conservació.

Les singulars característiques estructurals dels boscos madurs els fan ser l'hàbitat d'un gran nombre d'espècies altament especialitzades, que no tenen cabuda en les fases més joves del bosc. L'escassedat d'aquest tipus de situacions de maduresa fa que la rica biodiversitat forestal relacionada amb les fases senescents del bosc es trobe molt amenaçada

L'Estratègia de la UE sobre Biodiversitat 2030 considera fonamental definir, cartografia, seguir i protegir rigorosament tots els boscos primaris i madurs que resten en territori europeu, als quals considera els ecosistemes forestals més rics; eliminen carboni de l'atmosfera i, alhora, l'emmagatzemen ens grans reserves.

En l'àmbit local encara poden trobar-se rodals amb certa maduresa i amb una baixa petjada humana. Constitueixen un valuós element de comparació, per la qual cosa poden considerar-se rodals de referència per cadascun dels tipus de bosc.

Notícies

Ves enrere Visita tècnica dels socis del projecte LIFE RedBosques_Clima a repoblacions forestals de Barraques

Visita tècnica dels socis del projecte LIFE RedBosques_Clima a repoblacions forestals de Barraques

El passat 16 de gener vam rebre la visita dels socis del projecte europeu LIFE RedBosques_Clima a les parcel·les pilot de Barraques (Castelló) que estan incloses en aquest. L'objectiu de la mateixa va ser assegurar que els criteris en el disseny són coherents i homogenis en totes les actuacions pilot, i definir les actuacions silvícoles que s'executaran per a augmentar la diversitat i heterogeneïtat d'aquestes pinedes, altament vulnerables al canvi climàtic. El CIEF forma part com a soci del projecte.

En aquestes parcel·les, repoblades de "Pinus pinaster", s'implementaran actuacions demostratives d'adaptació al canvi climàtic. En els pròxims mesos es visitarà també altres àrees pilot al Parc Natural de Sierra Nord de Guadalajara i al Parc Natural dels Ports.

A la cita van acudir a la cita les i els tècnics de la Fundació F.G. Bernáldez (FUNGOBE), de l'institut CREAF, del Parc Natural dels Ports, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergéncia Climàtica i Transició Ecològica i de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa. A més, van ser presents tècnics de la direcció territorial de Castelló, així com diversos agents mediambientals del territori, que col·laboren estretament amb el projecte.

Més informació > www.redbosquesclima.eu