Catàleg i varietats incloses

Catàleg i varietats incloses

El catàleg presenta les següents característiques:

  • És participatiu, perquè les decisions sobre el contingut es prenen en una comissió on està representat el sector agrari ample (agrupacions de llauradors i llauradores, sindicats i cooperatives agroalimentàries, universitats, centres d'investigació, associacions per la conservació de la biodiversitat i la sobirania alimentària, associacions de consumidors i consumidores…).
  • És d'interès agrari, perquè s'ha seleccionat aquelles varietats valencianes que poden tindre interès de mercat, perquè son diferents o productives o perquè són signe identitari del camp valencià.
  • És dinàmic, perquè està en constant revisió per tal d'incloure entrades noves.
  • Està viu, perquè les llavors d'aquestes varietats es troben a disposició dels productors i productores que les sol·liciten a les estacions experimentals agràries d'Elx, Vila-real i Carcaixent, per tal que es conserven al camp, a mans dels productors i amb perspectiva de futur. La intenció és que les varietats que en ell s'ofereixen esdevinguen una oportunitat per als joves agricultors i agricultores que s'incorporen al sector en un mercat diferenciat, de qualitat i sostenible.

Varietats incloses