Notícies

Ves enrere Comença el projecte de restauració de la vegetació de ribera al riu Tuéjar

Comença el projecte de restauració de la vegetació de ribera al riu Tuéjar

El projecte Restauració de la vegetació de ribera en el paratge natural municipal naixement del Riu Tuéjar. una mostra de la col·laboració del CIEF amb els ajuntaments, acaba de posar-se en marxa amb l'inici de les primers accions sobre el terreny. Es tracta d'un projecte impulsat i finançat per l'Ajuntament de Tuéjar en el paratge natural emblemàtic del municipi, que compta amb l'assessorament i acompanyament de l'equip de restauració ecològica d'ecosistemes del CIEF.

L'espai fluvial del riu Tuéjar presenta actualment símptomes de degradació deguda a diversos factors, entre els quals destaca la presència d'espècies invasores com la canya comuna (Arundo donax) i d'espècies arbòries exòtiques. Mitjançant el projecte s'eliminarà la canya comuna dels paratges de la font de la Morca, pou Caldero i font del Molino, així com diverses espècies arbòries invasores a la microreserva de flora Riberes del riu Tuéjar.

Posteriorment es procedirà a la plantació d'espècies autòctones. En conjunt, es plantaran més de 700 exemplars de plantes helòfites, provinent del viver de planta dolça-aqüícola del Palmar, i de ribera, provinent dels vivers forestals del CIEF. El ventall d'espècies inclou salze (Salix eleagnos, Salix purpurea, Salix atrocinerea i Salix alba), baladre (Nerium oleander), canya jueva (Arundo micrantha), àlber (Populus alba), bolqueret (Crataegus mongyna), marfull (Viburnum tinus), freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia), om (Ulmus minor) i lledoner (Celtis australis).

Està previst que el projecte finalitze durant l'any 2021. Una vegada acabat, s'haurà recuperat i millorat la qualitat del bosc de ribera d'aquest paratge natural municipal d'alt valor ecològic.

Twitter