Notícies

Ves enrere El servei de Vida Silvestre i Xarxa Natura 2000 i l'oficina Tècnica de Devesa-Albufera realitzen la primera plantació de Hedypnois arenaria

El servei de Vida Silvestre i Xarxa Natura 2000 i l'oficina Tècnica de Devesa-Albufera realitzen la primera plantació de Hedypnois arenaria

Gràcies al seu descobridor, Antonio Vizcaíno i al treball de l'equip de Vida Silvestre i Xarxa Natura 2000 la planta pot tindre una nova població després de diverses dècades

L'equip del servei de Vida Silvestre i Xarxa Natura 2000 de la direcció general del *Medi Natural i l'oficina Tècnica de Devesa-Albufera de l'Ajuntament de València han dut a terme la primera plantació de l'espècie Hedypnois arenaria, inclosa en la normativa valenciana de protecció d'espècies de flora amenaçades en la categoria de vigilada. L'objectiu d'aquesta iniciativa ha sigut augmentar la població natural del parc, que actualment és molt reduïda.

Es tracta d'una planta molt rara, que ni tan sols té nom vernacle en la Comunitat Valenciana. El seu hàbitat són les arenes litorals, molt propis en el territori valencià. No obstant això, només es pot trobar en l'Albufera de València, possiblement a causa del nivell de protecció d'aquest espai durant molts anys, que pot haver propiciat la pervivència de la població natural.

Antonio Vizcaíno, una figura rellevant en la recuperació i conservació d'aquesta espècie
El biòleg i director de l'oficina de Devesa-Albufera durant diversos anys, Antonio Vizcaíno, va ser el primer recol·lector de l'espècie, en 1982. En aquell moment no es coneixia res de la Hedypnois arenaria, però va anar gràcies a la seua inquietud personal i naturalística la que li va portar a fer la recol·lecció i conservar-la en l'herbari del Jardí Botànic de la Universitat de València . Gràcies a això, ara som coneixedors de l'existència de la planta, que s'ha anat buscant des de la dècada dels 90. Aquesta primera plantació ha volgut tindre un record al botànic, ja que, si no haguera sigut per ell, la planta haguera passat desapareguda.

Estratègia de recuperació
Aquesta planta va ser vista per primera vegada al parc natural de l'Albufera en 1982, i fins a finals de la dècada dels 90 no es va tornar a constatar la presència en la zona. Després d'un salt en la qual no es troben referències, en el 2012 es torna a relocalitzar dins del parc novament.

En 2022 passa a incloure's en la categoria “Vigilada” de la normativa valenciana de protecció d'espècies vegetals amenaçades i gràcies a disposar de la tutela legal de la planta, se sol·licita el finançament del fons de recuperació i resiliència europeu, NEXT GENERATION EU. Així doncs, a partir d'unes llavors recol·lectades pel servei de Vida Silvestre i Xarxa Natura 2000 fa diversos anys s'ha pogut realitzar la producció de la planta en el Centre per a la Investigació i Experimentació Forestal de la Comunitat Valenciana.

Tots aquests treballs han tingut com a fruit la primera plantació que s'ha dut a terme juntament amb l'Oficina Tècnica Devesa-Albufera durant aquest mes.


 

 

Informe

Listado documentos

Twitter