Notícies

Ves enrere Finalitza el projecte de restauració de la vegetació de ribera del riu Algar, a Altea

Finalitza el projecte de restauració de la vegetació de ribera del riu Algar, a Altea

El projecte de restauració de la vegetació de ribera nativa del riu Algar, al seu pas per Altea (Marina Baixa), arriba a la seua fi amb la fase de plantació. El projecte, elaborat pel CIEF en col·laboració amb el Servei d'Espais Naturals Protegits i l'Ajuntament d'Altea, té per objectiu general la millora de l'estat de conservació de l'ecosistema fluvial, per tal d'augmentar la seua resiliència i capacitat d'adaptació davant els efectes del canvi climàtic.

Les accions es van encetar amb l'eliminació de canya comuna (Arundo donax), probablement l'espècie invasora més agressiva del territori valencià, en un tram de riu Algar d'uns 3.000 m² inclòs en el Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana. Aquesta acció es fa mitjançant l'extracció del rizoma, la tija subterrània de la canya en forma d'arrel. Posteriorment s'ha procedit a la plantació d'espècies autòctones de ribera.

Les plantacions es fan amb prop de 400 exemplars de plantes helòfites, provinents del viver de planta dolça-aqüícola del Palmar, i de ribera, provinents dels vivers forestals del CIEF. El ventall d'espècies inclou salze (Salix eleagnos, Salix purpurea, Salix atrocinerea i Salix alba), tamariu (Tamarix canariensis), baladre (Nerium oleander), om resistent a la grafiosi (Ulmus minor), àlber (Populus alba), lledoner (Celtis australis), canya mediterrànea (Arundo micrantha), bolqueret (Crataegus mongyna), murta (Myrtus communis), margalló (Chamaerops humilis) i llentiscle (Pistacia lentiscus).

Els oms provenen d'individus resistents a la grafiosi, la malaltia que ha delmat les omedes europees, seleccionats per l'INIA (Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias) i cedits pel viver que el Ministeri d'Agricultura té a Alaquàs.

Una vegada finalitzat el projecte s'haurà millorat la qualitat del paisatge del riu, la seua funció com a corredor ecològic i refugi d'espècies de flora i fauna, com a filtrador de contaminants i com a barrera contra la propagació d'incendis. Així mateix, amb el projecte es pretén donar a conèixer a la població els valors del riu Algar i de la zona humida catalogada.

Antoni Marzo, director tècnic del CIEF, remarca els objectius del projecte i els criteris de selecció d'espècies.

Listado documentos

Twitter