Notícies

Ves enrere LIFE Teixeres i el Servei de Vida Silvestre recuperen una espècie estructural amenaçada de l'hàbitat del teix en la Comunitat Valenciana

LIFE Teixeres i el Servei de Vida Silvestre recuperen una espècie estructural amenaçada de l'hàbitat del teix en la Comunitat Valenciana

El projecte europeu LIFE Teixeres segueix desenvolupant actuacions per a la protecció del teix (Taxus baccata). En aquest cas, amb la col·laboració del Servei de Vida Silvestre i Xarxa Natura 2000, s’ha pogut recuperar el coralet (Berberis hispanica), una espècie en perill d’extinció en la Comunitat Valenciana que forma part estructural de l’hàbitat del teix.

Aquesta espècie es troba en una situació de greu amenaça de desaparició al territori valencià, perquè compta amb una única població al nord d’Alacant, on troba refugi a l’alta muntanya d’Aitana. Una de les principals amenaces és la presència en el seu hàbitat de l’arruí, qui brosteja els exemplars i minva la capacitat de produir llavors als pocs exemplars de la població alacantina.

Dins el marc del projecte europeu LIFE Teixeres, s’ha donat un impuls a la conservació del coralet, recolzant els treballs que s’han dut a terme des de fa anys per part del Servei de Vida Silvestre. Aquests treballs no han permés fins a la data generar una bona producció de planta per introduir-la al medi natural i així augmentar el nombre d’efectius poblacionals al territori, degut a l’escassa producció de llavors de la població alacantina.

Així, amb un canvi radical a la metodologia emprada fins ara, s’està provant la introducció de nou material genètic procedent d’una campanya de recol·lecció de llavors dissenyada expressament en poblacions presents a la Sierra de Segura, en la veïna província d’Albacete.

Aquest nou material genètic està sent objecte de manipulació al Centre per la Investigació i l’Experimentació Forestal (CIEF) de la Generalitat Valenciana per a la seua conservació i per a la producció de plantes que serviran per a crear noves poblacions als territoris en què intervé LIFE Teixeres.

Sobre el Berberis hispanica

El coralet (Berberis hispanica) és un arbust espinós que creix de manera natural a elevacions de més de 1000 metres. La seua denominació científica té el seu origen en el grec i al·ludeix a la similitud de la flor amb l’escopinya.

Com a dada curiosa, aquesta espècie exerceix el paper d'amfitrió intermedi en la vida del fong del clavíceps del sègol, del qual s'extreu la substància psicotròpica LSD, que causa greus perjudicis als conreus de cereals. Això va portar al seu extermini en moltes regions.

Aquesta espècie ha estat valorada des de temps antics per les seues propietats medicinals, i especialment pel seu alt contingut en vitamina C. En l'actualitat, la berberina s'empra àmpliament en farmàcia per a tractar la diabetis i reduir el colesterol.

Des d'una perspectiva ecològica, aquesta planta és fonamental, ja que proporciona aliment i refugi a nombrosos animals i actua com a espècie nodrissa, permetent que altres plantes germinen al seu entorn i, gràcies a les seues espines, queden protegides dels herbívors.

Twitter