Notícies

Ves enrere LIFE Teixeres inicia la fase de plantació

LIFE Teixeres inicia la fase de plantació

El projecte LIFE Teixeres avança amb pas ferm i es compleix ara un nou fita. Després de la incorporació fa unes setmanes de la primera de les brigades que treballaran en el terreny, aquest mes de desembre s'ha començat ja amb el procés de restauració dels hàbitats de les àrees seleccionades del projecte.

En concret, s'han iniciat les primeres plantacions a la província de Castelló, en les muntanyes de Vilafranca, Herbeset, Ares del Maestrat i Penyagolosa i s'estima que es finalitze cap a l'inici durant el primer trimestre del 2023. Posteriorment s'escometran les parcel·les seleccionades en les altres dues províncies, València i Alacant.

Àrees d'hàbitat prioritari
La restauració es basa a escometre plantacions específiques en els llocs on es troba l'hàbitat prioritari descrit en la directiva hàbitat 92/43/CEE, per a implantar les mateixes espècies que haurien d'estar allí, si este no s'haguera vist afectat per diversos factors (climàtics, antròpics, herbivoría, incendis forestals, etc.).

Les formacions vegetals i Boscos mediterranis de Teix (Taxus baccata) descrits amb el codi Xarxa Natura 2000 9580* són considerades com a hàbitat prioritari per la Unió Europea. A més, en la normativa valenciana, el teix està catalogat com a espècie vigilada. Actualment, aquesta espècie s'enfronta a diverses amenaces en terres valencianes, com la fragmentació de l'hàbitat, dispersió i superfície reduïda, el baix reclutament de nous individus, l'esporgue d'herbívors domèstics i silvestres, el canvi climàtic i els incendis forestals.

Des del Centre per a la Investigació i l’Experimentació Forestal s'ha dut a terme tota la recol·lecció de llavors en les zones autòctones, la conservació de les llavors i la producció de la planta en viver que ara està eixint a camp. El millor moment per a realitzar una plantació d'aquest tipus en el clima Mediterrani és entre tardor i hivern, ja que les condicions pluviomètriques són més apropiades i a més les plantes es troben en parada vegetativa.
Amb tot açò s'aconsegueix que quan la planta desperte de la parada en la primavera, es trobe arrelada en un nou lloc i només haja de preocupar-se per realitzar fulls i continuar amb el seu creixement.

LIFE Teixeres, recuperar els boscos de teixos
LIFE Teixeres és un projecte de conservació de naturalesa que rep finançament del programa LIFE de la Unió Europea i es desenrotlla a la Comunitat Valenciana davall la coordinació de la Generalitat Valenciana, VAERSA i el CIEF com a coordinador tècnic. Sota el títol “Conservació i restauració de boscos relictes de Taxus baccata”, el projecte té com a objectiu principal millorar l'estat de conservació i la capacitat de resiliència dels boscos mediterranis de teix en l'àmbit valencià, davant dels efectes adversos del canvi climàtic. Es tracta de la intervenció més important realitzada fins ara en la millora de l'hàbitat del teix (Taxus baccata) en territori valencià.

Twitter