Notícies

Ves enrere Més d’un centenar de persones s’impliquen en la conservació del teix amb el procés participatiu de LIFE Teixeres

Més d’un centenar de persones s’impliquen en la conservació del teix amb el procés participatiu de LIFE Teixeres

  • Al llarg de 2023 es van dur a terme set jornades participatives repartides pel territori valencià.
  • Els tallers tenien com a objectiu recollir propostes ciutadanes per a enriquir el projecte europeu LIFE Teixeres.

Més d’un centenar de persones es van implicar al projecte LIFE Teixeres en set jornades participatives, repartides per tot el territori valencià, durant 2023. Mitjançant aquests tallers, es va aconseguir implicar a la població de les àrees d’actuació en les que s’està duent a terme tasques per a la conservació de l’hàbitat del teix (Taxus baccata).

Aquest hàbitat s’enfronta a nombroses amenaces, que van des de la problemàtica global, com el canvi climàtic o els incendis, a qüestions més específiques, com la fragmentació, la dispersió i el baix reclutament. Per a combatre aquesta situació, s’han definit deu àrees d’actuació al llarg del territori valencià, amb diferents particularitats.

Atesa la ubicació d’aquestes, es van organitzar set jornades locals, a les quals es va reforçar vincles amb entitats i associacions locals afins al projecte, es va donar a conéixer en què consisteix i es va explorar la sensibilitat de la ciutadania en la matèria. Per últim, es va recollir propostes ciutadanes que ajudaran a adaptar les actuacions a cada àrea en particular i a sensibilitzar a la població a escala local.

Les set jornades, a les quals van assistir un total de 118 persones, es van dur a terme entre els mesos de juny i novembre de 2023 en Chera, Vistabella, Castielfabib, Bejís, Cocentaina, Benissa i Castell de Cabres.

Entre les persones assistents, destaca l’elevada presència de grups d’interés rellevants, com administracions i entitats locals, persones propietàries de terrenys, associacions i entitats ecologistes, i l’educació.

Resultats dels tallers

Les jornades es dividien en dos blocs principals: una primera part més informativa i un taller participatiu.

La participació ciutadana es va articular mitjançant diferents activitats. La primera d’elles consistia a identificar, per grups, les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats a les quals s’enfronta l’hàbitat del teix en cada territori particular.

Els diagnòstics van ser similars en tots els territoris. Pel que fa a les debilitats, destaquen algunes específiques de l’espècie, juntament amb factors més socials com la manca d’informació o de teixit social, i altres comuns als hàbitats forestals i la seua gestió. Les fortaleses detectades giren principalment al voltant de les figures de protecció natural i el paper de l’administració pública en aquest sentit. Les amenaces assenyalades en comú tenen com a protagonista els incendis, mentre que altres varien amb cada territori específic, amb factors com el despoblament, el turisme o la ramaderia. Per últim, les oportunitats identificades estaven generalment relacionades amb actuacions d’educació ambiental i sensibilització de la població.

La següent activitat consistia a marcar, sobre un mapa de relleu de cada zona, la ubicació dels teixos. Aquesta dinàmica tenia una doble funció: descobrir quant coneix l’espècie la població local i fomentar l’intercanvi de coneixement. Els resultats van ser diferents en cada zona i, mentre que en algunes les persones assistents eren capaces de detallar les característiques i la ubicació dels teixos, en altres eren menys coneguts.

Per a finalitzar, es recollien propostes ciutadanes dirigides a corregir les debilitats detectades, afrontar les amenaces, mantenir les fortaleses i explotar les oportunitats, activitat de la qual van sorgir més de cinquanta iniciatives. En termes generals, la població considera necessari dur a terme actuacions que permeten la conservació de la biodiversitat i la sensibilització de la població al respecte, posant el focus en iniciatives transversals que, mitjançant la cultura i l’educació, conviden al conjunt de la societat a ser partícip.

El projecte europeu LIFE Teixeres

LIFE Teixeres (LIFE20NATES001128) és la major intervenció realitzada fins a la data per a la preservació de l’hàbitat del teix al territori valencià, amb actuacions en 55 punts de 10 espais de la Xarxa Natura 200, que abasten un total de 230 hectàrees de superfície.

El projecte s’està duent a terme des de 2021 i finalitzarà en 2026. No obstant això, l’objectiu de les jornades participatives és involucrar als grups d’interés rellevants i la ciutadania de cada zona perquè la preservació de l’hàbitat del teix continue més enllà d’aquesta data.

El projecte ha estat impulsat pel Centre d’Investigació i Experimentació Forestal (CIEF) i el Servei d’Ordenació i Gestió Forestal, depenents de la Direcció General de Medi Natural i Animal de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori.

Twitter