Notícies

Ves enrere Se censen més de 50 exemplars de Silene hifacensis a l'illa del Portitxol fruit de les traslocacions d'anys anteriors

Se censen més de 50 exemplars de Silene hifacensis a l'illa del Portitxol fruit de les traslocacions d'anys anteriors

L'equip del Servei de Vida Silvestre i Xarxa Natura 2000 de la Generalitat Valenciana encarregat del desenvolupament del Pla de Recuperació de la silene de Ifac, en el marc de la seua estreta col·laboració amb el Parc Natural de El Montgó i el Grup d'Intervenció a Altura (GIA), van realitzar durant la primera setmana de juny de 2023 el cens de Silene hifacensis a l'illa del Portitxol.

Els resultats han sigut molt fructuosos ja que en la població creada a l'Illa de Portitxol s'han censat més de 50 exemplars d'aquesta rara espècie de la flora valenciana. Aquestes poblacions són el resultat de les traslocacions realitzades en anys anteriors a través de la sembra de llavors.

La Silene hifacensis, coneguda comunament com silene de Ifac, és una espècie endèmica iber-balear, present en els penya-segats litorals i illots d'aquesta illa, i en el quadrant nord-oriental de la província d'Alacant.

Està protegida en l'àmbit internacional, inclosa en l'Annex I del Conveni de Berna i en els annexos II i IV de la Directiva d'Hàbitats europea. En l'àmbit nacional està inclosa dins del Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades, i figura com a Vulnerable per a les Illes Balears, i en la Comunitat Valenciana com En perill d'extinció.

Twitter