Presentació

Presentació

El CIEF alberga l'activitat de conservació de flora terrestre del Servei de Vida Silvestre (SVS). L'equip tècnic assignat centra l'activitat en la gestió i conservació de les espècies amenaçades de la flora valenciana incloses en les categories d'espècies protegides en el Decret 70/2009, de 22 de maig, del Consell. Així mateix en un conjunt d'espècies d'especial interès per la seua singularitat, raresa o endemicitat en el territori, o per la seua facilitat d'ús en activitats de conscienciació pública per a la conservació.

Les espècies incloses en les categories en perill d'extinció i vulnerable, les de major protecció en el Decret 70/2009, són les que tenen major prioritat en els treballs. Aquestes espècies constitueixen el Catàleg Valencià d'Espècies de Flora Amenaçades (CVEFA).

  • Les activitats in situ (dins l'hàbitat natural on viuen les espècies), en una primera fase, consisteixen en la recerca i rastreig de noves poblacions de les espècies esmentades, elaboració de censos, cartografiat i seguiment de les poblacions.
  • El component ex situ (fora de l'hàbitat natural on viuen les espècies), que succeeix l'anterior, consisteix en la recol·lecció, processament i emmagatzematge de germoplasma (llavors o altres formes de reproducció), l'estudi de la seua viabilitat, germinació i la producció i manteniment de plantes i col·leccions de planta viva per a la multiplicació de germoplasma.
  • Com a segon pas del treball in situ, a partir del nivell de coneixement de les poblacions obtingut en el primer pas, de la disponibilitat i quantitat de germoplasma conservat ex situ i de planta produïda en el viver, s'inclouen les actuacions de restitució de les poblacions (translocacions de conservació com reforços, reintroduccions, introduccions, etc.).

Cal destacar els treballs que es fan dins els plans de recuperació d'espècies de flora oficialment declarades en perill d'extinció. Ara per ara en la Comunitat Valenciana es troben en execució tres plans de recuperació, per a les espècies Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis, Limonium perplexum i Silene hifacensis (Ordre 1/2015, de 8 de gener, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient).

Documents i normativa

Listado documentos

Notícies

Ves enrere El CIEF conserva per primera vegada ous de Triops cancriformis amb la metodologia de les llavors silvestres

El CIEF conserva per primera vegada ous de Triops cancriformis amb la metodologia de les llavors silvestres

L'equip de conservació de flora silvestre del CIEF ha participat en un projecte experimental de conservació d'ous de diverses poblacions del crustaci Triops cancriformis (tortugueta), per primera vegada en condicions controlades. Aquest projecte ha estat coordinat pel Centre de Conservació d'Espècies d'Aigua Dolça de la Comunitat Valenciana. Per la conservació dels ous s'ha utilitzat la mateixa metodologia que per conservar les llavors silvestres, adaptant els protocols de caracterització i conservació a les seues necessitats. Els ous de tortugueta, una espècie molt escassa que habita zones humides temporals i es pot considerar un veritable fòssil vivent, han estat sotmesos a un tractament de deshidratació previ després d'estudiar-ne la viabilitat i la puresa. Els lots d'ous es conservaran a llarg termini en cambres frigorífiques a una temperatura de 4º C i entre el 3% i el 7% d'humitat relativa.

Després d'un mesos es faran test de viabilitat dels ous, per tal de mesurar l'efectivitat d'aquesta metodologia. El projecte es va posar en marxa en comprovar, al Centre de Conservació d'Espècies d'Aigua Dolça, que passat un temps la viabilitat dels ous de Triops cancriformis es reduïa massa. La metodologia aplicada emula, en certa manera, les condicions naturals en què es conserven els ous de tortugueta. En el medi natural, per sobreviure als temps de sequera, els ous romanen dins el fang i no es desclouen fins que arriben les pluges. En aquest procés són determinants les condicions de salinitat, llum i dessecació.

El Triops cancriformis és una espècie d'aigua dolça de fins a 7 cm, present en ambients aquàtics temporals, secs una part de l'any. Pertany el grup dels notostracis, el més primitiu, originat fa uns 300 milions d'anys. Es considera un fòssil vivent, que ja es trobava present als estanys en convivència amb els dinosaures. El nom del gènere significa que té tres ulls (tri:tres, ops:ull) i el de l'espècie que té forma de carranc (cancri: carranc, formis: forma).

Les llacunes temporals mediterrànies contenen una rica biodiversitat, però són un hàbitat en retrocés per la degradació i el procés d'urbanització. Si bé el Triops cancriformis no té una figura de protecció específica, sí que la tenen algunes de les àrees que habita, com ara la zona humida catalogada de la llacuna de San Benito, a Aiora, la reserva de fauna del Rebalsador-Prao, a Alcubles, o la ZEC Lavajos de Sinarcas.