Presentació

Presentació

El CIEF alberga l'activitat de conservació de flora terrestre del Servei de Vida Silvestre (SVS). L'equip tècnic assignat centra l'activitat en la gestió i conservació de les espècies amenaçades de la flora valenciana incloses en les categories d'espècies protegides en el Decret 70/2009, de 22 de maig, del Consell. Així mateix en un conjunt d'espècies d'especial interès per la seua singularitat, raresa o endemicitat en el territori, o per la seua facilitat d'ús en activitats de conscienciació pública per a la conservació.

Les espècies incloses en les categories en perill d'extinció i vulnerable, les de major protecció en el Decret 70/2009, són les que tenen major prioritat en els treballs. Aquestes espècies constitueixen el Catàleg Valencià d'Espècies de Flora Amenaçades (CVEFA).

  • Les activitats in situ (dins l'hàbitat natural on viuen les espècies), en una primera fase, consisteixen en la recerca i rastreig de noves poblacions de les espècies esmentades, elaboració de censos, cartografiat i seguiment de les poblacions.
  • El component ex situ (fora de l'hàbitat natural on viuen les espècies), que succeeix l'anterior, consisteix en la recol·lecció, processament i emmagatzematge de germoplasma (llavors o altres formes de reproducció), l'estudi de la seua viabilitat, germinació i la producció i manteniment de plantes i col·leccions de planta viva per a la multiplicació de germoplasma.
  • Com a segon pas del treball in situ, a partir del nivell de coneixement de les poblacions obtingut en el primer pas, de la disponibilitat i quantitat de germoplasma conservat ex situ i de planta produïda en el viver, s'inclouen les actuacions de restitució de les poblacions (translocacions de conservació com reforços, reintroduccions, introduccions, etc.).

Cal destacar els treballs que es fan dins els plans de recuperació d'espècies de flora oficialment declarades en perill d'extinció. Ara per ara en la Comunitat Valenciana es troben en execució tres plans de recuperació, per a les espècies Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis, Limonium perplexum i Silene hifacensis (Ordre 1/2015, de 8 de gener, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient).

Documents i normativa

Listado documentos

Notícies

Ves enrere El Servei de Vida Silvestre forma a personal del Consorci de Bombers i Parcs Naturals de la Serra Calderona i Túria per a contribuir a la conservació de flora amenaçada valenciana

El Servei de Vida Silvestre forma a personal del Consorci de Bombers i Parcs Naturals de la Serra Calderona i Túria per a contribuir a la conservació de flora amenaçada valenciana

El Servei de Vida Silvestre i Xarxa Natura 2000 de la Direcció general del Medi natural i Animal ha organitzat unes jornades de formació per al Consorci Provincial de Bombers de València i els Parcs Naturals de la Serra Calderona i Túria per a donar a conéixer els treballs en conservació de flora amenaçada valenciana sobre el medi natural terrestre a la província de València. 
Des del Servei de Vida Silvestre i Xarxa Natura 2000 realitzen nombroses actuacions in situ amb espècies de flora amenaçada que per la seua catalogació de protecció compten amb mesures especials d'atenció, seguiment i manteniment, així com amb el finançament dels fons FEADER i NEXT GENERATION. Per això, és de gran importància que les persones que treballen en el territori, com en este cas, bombers, brigades forestals i el personal dels parcs puguen conéixer on existeixen plantacions d'estes espècies i puguen, d'una banda, contribuir a la seua conservació i per un altre, evitar possibles afeccions. 
 

Sessions teorico-pràctiques
I amb eixa finalitat s'han celebrat diverses jornades de formació en les quals s'ha abordat el treball que realitza l'equip de conservació d'espècies en perill d'extinció, així com la metodologia de treball i la ubicació en el medi natural de traslocacions de diferents espècies protegides.


A més, de manera complementària a estes sessions, a partir d'ara està previst també compartir periòdicament arxius cartogràfics perquè les persones que treballen en el territori puguen comprovar si existeixen coincidències amb les seues actuacions i evitar així problemes d'afecció de la flora amenaçada. Es tracta d'una eina molt pràctica i efectiva per a disposar de tots els punts geogràfics on existeixen treballs i així superposar la seua informació.
Les jornades s'han estructurat en dues parts. Una primera part introductòria en la qual s'ha presentat el servei i el treball que realitza. I després, la pràctica, en la qual es mostrava eixa informació geogràfica dels treballs, així com una visita a tota la infraestructura del CIEF i un repàs a les espècies més interessants que són a la província de València.