Presentació

Presentació

El CIEF alberga l'activitat de conservació de flora terrestre del Servei de Vida Silvestre (SVS). L'equip tècnic assignat centra l'activitat en la gestió i conservació de les espècies amenaçades de la flora valenciana incloses en les categories d'espècies protegides en el Decret 70/2009, de 22 de maig, del Consell. Així mateix en un conjunt d'espècies d'especial interès per la seua singularitat, raresa o endemicitat en el territori, o per la seua facilitat d'ús en activitats de conscienciació pública per a la conservació.

Les espècies incloses en les categories en perill d'extinció i vulnerable, les de major protecció en el Decret 70/2009, són les que tenen major prioritat en els treballs. Aquestes espècies constitueixen el Catàleg Valencià d'Espècies de Flora Amenaçades (CVEFA).

  • Les activitats in situ (dins l'hàbitat natural on viuen les espècies), en una primera fase, consisteixen en la recerca i rastreig de noves poblacions de les espècies esmentades, elaboració de censos, cartografiat i seguiment de les poblacions.
  • El component ex situ (fora de l'hàbitat natural on viuen les espècies), que succeeix l'anterior, consisteix en la recol·lecció, processament i emmagatzematge de germoplasma (llavors o altres formes de reproducció), l'estudi de la seua viabilitat, germinació i la producció i manteniment de plantes i col·leccions de planta viva per a la multiplicació de germoplasma.
  • Com a segon pas del treball in situ, a partir del nivell de coneixement de les poblacions obtingut en el primer pas, de la disponibilitat i quantitat de germoplasma conservat ex situ i de planta produïda en el viver, s'inclouen les actuacions de restitució de les poblacions (translocacions de conservació com reforços, reintroduccions, introduccions, etc.).

Cal destacar els treballs que es fan dins els plans de recuperació d'espècies de flora oficialment declarades en perill d'extinció. Ara per ara en la Comunitat Valenciana es troben en execució tres plans de recuperació, per a les espècies Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis, Limonium perplexum i Silene hifacensis (Ordre 1/2015, de 8 de gener, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient).

Documents i normativa

Listado documentos

Notícies

Ves enrere Evolucionen amb èxit els treballs per al control biològic de la plaga de la cochinilla acanalada sobre l'espècie en perill d'extinció Medicago citrina en PN El Montgó

Evolucionen amb èxit els treballs per al control biològic de la plaga de la cochinilla acanalada sobre l'espècie en perill d'extinció Medicago citrina en PN El Montgó

Els resultats del control i seguiment de la plaga Icerya purchasi (cochinilla acanalada) que afecta l'espècie protegida Medicago citrina en PN El Montgó estan sent molt satisfactoris i s'observa una reculada d'insecte plaga en les poblacions afectades del Illot de la Mona i la creada mitjançant plantacions en la Microreserva de Flora del Cap de Sant Antoni.

Els treballs han sigut coordinats per l'equip de Vida Silvestre i Xarxa Natura 2000 i el PN del Montgó, en col·laboració amb l'Insectari d'Almassora del Servei de Sanitat Vegetal. Per al tractament de la plaga s'han emprat tècniques de control biològic mitjançant un altre insecte, el coccinélido Rodolia cardinalis, un depredador natural de la cochinilla.

Icerya purchasi, procedent d'Austràlia

La cochinilla acanalada (Icerya purchasi) és un insecte homóptero procedent d'Austràlia que va entrar a Espanya involuntàriament en els anys 1920 com a plaga en els cultius de cítrics. En 1996 es va detectar per primera vegada la presència deIcerya purchasi sobre Medicago citrina en la Reserva Natural de les Columbrets. Possiblement, va arribar a l'arxipèlag transportat de manera involuntària pels ocells que, procedents de la costa, descansen a les illes en els seus passos migratoris.

La cochinilla cobreix tronc i branques de Medicago critrina afeblint a la planta, a la qual pot arribar a assecar pel fet que absorbeix la seua saba alhora que injecta toxines salivals. Aquesta espècie té un depredador natural: el coccinélido Rodolia cardinalis, insecte masticador que devora gran quantitat d'ous, nimfes i adults de cochinilla.

El control biològic de cochinilla mitjançant una cria semicontrolada i soltes de Rodolia suposa un dels majors èxits en la protecció i conservació d'aquesta espècie en perill d'extinció Medicago citrina, que només compta amb dues poblacions naturals (Illot de la Mona, Dénia; Illes Columbretes, Castelló).

L'equip del Servei de Vida Silvestre i Xarxa Natura 2000 en el Centre per a la Innovació i l’Experimentació Forestal, desenvolupa el pla de conservació de Medicago critrina mitjançant el qual s'està conservant de llavors en el banc de germoplasma del CIEF així com la producció de planta gràcies al finançament dels fons europeus FEADER, i la incorporació en el medi natural d'exemplars produïts en viver per a augmentar la presència de la planta en tot el territori valencià.