Presentació

Presentació

El CIEF alberga l'activitat de conservació de flora terrestre del Servei de Vida Silvestre (SVS). L'equip tècnic assignat centra l'activitat en la gestió i conservació de les espècies amenaçades de la flora valenciana incloses en les categories d'espècies protegides en el Decret 70/2009, de 22 de maig, del Consell. Així mateix en un conjunt d'espècies d'especial interès per la seua singularitat, raresa o endemicitat en el territori, o per la seua facilitat d'ús en activitats de conscienciació pública per a la conservació.

Les espècies incloses en les categories en perill d'extinció i vulnerable, les de major protecció en el Decret 70/2009, són les que tenen major prioritat en els treballs. Aquestes espècies constitueixen el Catàleg Valencià d'Espècies de Flora Amenaçades (CVEFA).

  • Les activitats in situ (dins l'hàbitat natural on viuen les espècies), en una primera fase, consisteixen en la recerca i rastreig de noves poblacions de les espècies esmentades, elaboració de censos, cartografiat i seguiment de les poblacions.
  • El component ex situ (fora de l'hàbitat natural on viuen les espècies), que succeeix l'anterior, consisteix en la recol·lecció, processament i emmagatzematge de germoplasma (llavors o altres formes de reproducció), l'estudi de la seua viabilitat, germinació i la producció i manteniment de plantes i col·leccions de planta viva per a la multiplicació de germoplasma.
  • Com a segon pas del treball in situ, a partir del nivell de coneixement de les poblacions obtingut en el primer pas, de la disponibilitat i quantitat de germoplasma conservat ex situ i de planta produïda en el viver, s'inclouen les actuacions de restitució de les poblacions (translocacions de conservació com reforços, reintroduccions, introduccions, etc.).

Cal destacar els treballs que es fan dins els plans de recuperació d'espècies de flora oficialment declarades en perill d'extinció. Ara per ara en la Comunitat Valenciana es troben en execució tres plans de recuperació, per a les espècies Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis, Limonium perplexum i Silene hifacensis (Ordre 1/2015, de 8 de gener, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient).

Documents i normativa

Listado documentos

Notícies

Ves enrere Es planten tres nous nuclis de Silene cambasedessi amb participació de voluntariat

Es planten tres nous nuclis de Silene cambasedessi amb participació de voluntariat

El CIEF du a terme regularment activitats de col·laboració amb organitzacions externes, com ara entitats de conservació. En el marc d'aquesta línia de treball el 21 de novembre passat l'equip de flora silvestre del centre ha participat en una plantació de flora dunar en la marjal de Rafalell i Vistabella (Horta Nord). L'activitat, gestionada amb la participació directa de voluntariat per part d'Acció Ecologista-Agró i Ambiens, va concloure amb la introducció de prop de 2000 plantes d'espècies de flora dunar.

Entre les plantacions destaca la introducció de més de 800 exemplars de Silene cambasedessi (Molinet), espècie catalogada en perill d'extinció i produïda als vivers del CIEF. Es tracta d'un endemisme iberobalear en situació preocupant al territori valencià, car només compta amb una població natural de molts pocs exemplars a la ZEC de la marjal d'Almenara. En conjunt els voluntaris, amb l'assessorament dels tècnics, van generar tres nous nuclis poblacionals de l'espècie, desapareguda d'aquesta zona humida com a conseqüència del temporal "Gloria".

La resta de plantacions van correspondre a espècies fonamentals per a fixar la sorra i servir de refugi a la biodiversitat, entre les quals espècies amb figures de protecció com ara Pancratium maritimum (Lliri de mar) i Otanthus maritimus (Herba de bona). Abans de la plantació es van dur a terme tasques de neteja de la platja i de col·locació d'un alardó per tal d'evitar el trepig i la degradació de la primera línia dunar.

La marjal de Rafalell i Vistabella és una zona humida de notable interès, de les poques que s'ha lliurat de la urbanització en la comarca de l'Horta Nord. Es tracta d'una àrea ideal per dur a terme accions de recuperació de l'hàbitat dunar. Un ecosistema fràgil que alberga moltes espècies vegetals d'interès, així com poblacions nidificants de Corriol camanegre, una au considerada vulnerable i amb greus problemes de conservació.