Presentació

Presentació

El CIEF alberga l'activitat de conservació de flora terrestre del Servei de Vida Silvestre (SVS). L'equip tècnic assignat centra l'activitat en la gestió i conservació de les espècies amenaçades de la flora valenciana incloses en les categories d'espècies protegides en el Decret 70/2009, de 22 de maig, del Consell. Així mateix en un conjunt d'espècies d'especial interès per la seua singularitat, raresa o endemicitat en el territori, o per la seua facilitat d'ús en activitats de conscienciació pública per a la conservació.

Les espècies incloses en les categories en perill d'extinció i vulnerable, les de major protecció en el Decret 70/2009, són les que tenen major prioritat en els treballs. Aquestes espècies constitueixen el Catàleg Valencià d'Espècies de Flora Amenaçades (CVEFA).

  • Les activitats in situ (dins l'hàbitat natural on viuen les espècies), en una primera fase, consisteixen en la recerca i rastreig de noves poblacions de les espècies esmentades, elaboració de censos, cartografiat i seguiment de les poblacions.
  • El component ex situ (fora de l'hàbitat natural on viuen les espècies), que succeeix l'anterior, consisteix en la recol·lecció, processament i emmagatzematge de germoplasma (llavors o altres formes de reproducció), l'estudi de la seua viabilitat, germinació i la producció i manteniment de plantes i col·leccions de planta viva per a la multiplicació de germoplasma.
  • Com a segon pas del treball in situ, a partir del nivell de coneixement de les poblacions obtingut en el primer pas, de la disponibilitat i quantitat de germoplasma conservat ex situ i de planta produïda en el viver, s'inclouen les actuacions de restitució de les poblacions (translocacions de conservació com reforços, reintroduccions, introduccions, etc.).

Cal destacar els treballs que es fan dins els plans de recuperació d'espècies de flora oficialment declarades en perill d'extinció. Ara per ara en la Comunitat Valenciana es troben en execució tres plans de recuperació, per a les espècies Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis, Limonium perplexum i Silene hifacensis (Ordre 1/2015, de 8 de gener, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient).

Documents i normativa

Listado documentos

Notícies

Ves enrere Un projecte pilot reforçarà la recuperació de l'Estepa de Cartagena a Serra

Un projecte pilot reforçarà la recuperació de l'Estepa de Cartagena a Serra

El projecte pilot "M'agrada l'estepa de Cartagena", impulsat pel Parc Natural de la Serra Calderona en col·laboració amb el CIEF, l'Ajuntament de Serra i l'escola Sant Josep, té per objectiu posar en valor i donar difusió a la recuperació de l'Estepa de Cartagena (Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis). Es tracta del tàxon no extint més amenaçat de l'estat espanyol, la qual cosa representa un desafiament per a la biologia de la conservació. L'Estepa de Cartagena s'inclou en un Pla de Recuperació del servei de Vida Silvestre de la direcció general de Medi Ambient, que du a terme el CIEF.

Aquest projecte d'educació ambiental comença a Serra (Camp de Túria), però té la intenció d'ampliar-se a altres localitats del Parc Natural implicant-hi la població escolar. Entre les accions previstes hi ha activitats divulgatives entre la comunitat educativa i en el tallers municipals, plantació d'un jardí experimental amb Estepa de Cartagena dins l'escola, plantació en els jardins municipals de Serra, així com el manteniment de les plantacions.

Les primeres activitats ja han començat amb presentacions divulgatives i la lectura amb els alumnes de l'escola del conte Descobreix l'Estepa de Cartagena, elaborat en el marc del projecte de recuperació de l'espècie de la regió de Múrcia. També s'han posat en marxa les plantacions, dins el recinte del centre educatiu i en els diferents espais del municipi previstos.

El projecte treballa amb l'Estepa de Cartagena, especie emblemàtica, amb els objectius de donar a conèixer la problemàtica de la seua conservació, però també de millorar la gestió del Parc i afavorir el desenvolupament d'una consciència ambiental entre la ciutadania. En aquest sentit "M'agrada l'estepa de Cartagena" dona el primer pas a Serra, una població propera a la Pobla de Vallbona, el municipi on es va trobar fortuïtament l'únic representant silvestre mundial de l'espècie.