GreenInfranet

GreenInfranet

El projecte GreenInfranet (Green Infraestructure Network) va comptar amb la col·laboració d'onze regions europees, amb l'objectiu de promoure el desenvolupament i posada en pràctica de la infraestructura verda per tal de conservar la biodiversitat i els serveis ecosistèmics, en estreta relació amb altres política relacionades, com ara agricultura, desenvolupament urbà, transports, esbarjo i adaptació al canvi climàtic.

La Generalitat Valenciana va participar en aquest projecte, dut a terme entre els anys 2012 i 2015, a través del CIEF. GreenInfranet es va finançar mitjançant el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, dins el programa INTERREG IVC.

Els socis del projecte van col·laborar mitjançant l'intercanvi d'experiències i coneixements, i la identificació, l'anàlisi i la transferència de bones pràctiques. GreenInfranet es va centrar en el desenvolupament d'infraestructura verda en quatre camps específics: àrees urbanitzades, àrees naturals, usos agrícoles i adaptació al canvi climàtic.

Documents

Listado documentos