Marjal de Rafalell i Vistabella

Marjal de Rafalell i Vistabella

El projecte consisteix en la renaturalització d'un espai degradat de la marjal de Rafalell i Vistabella, al terme municipal de Massamagrell (Horta Nord). Després de la instal·lació d'un filtre verd, la conselleria de Medi Ambient hi ha habilitat una zona humida artificial, un nou espai recuperat com a espai natural i àrea recreativa per al municipi i el veïnat.  El CIEF s'ha encarregat de dissenyar i executar la restauració ecològica de tot l'espai, amb espècies de ribera i de flora amenaçada.

El projecte ha representat l'excavació d'un vas de 12.000 metres quadrats de superfície i un metre de fondària, habilitat com a llacuna de maduració connectada a la marjal de Rafalell i Vistabella. Al seu voltant s'ha adequat una senda perimetral per al trànsit a peu o amb bicicleta. El filtre verd instal·lat depura aigües sobrants de regs agrícoles. Amb l'aprofitament de l'aigua de les séquies es tanca el cicle hídric de la xarxa de reg i es revitalitza una antiga zona de marjal que serà un pol d'atracció de fauna i flora autòctona.

Les plantacions del CIEF

En el projecte de restauració ecològica s'han realitzat plantacions d'espècies autòctones d'hàbitat de llacuna, així com pròpies de l'hàbitat dunar. Bona part de les espècies formen part del Catàleg Valencià d'Espècies de Flora Amenaçada.

Hàbitat de llacuna

S'ha introduït fràngula (Frangula alnus), aristolòquia sarmentosa (Aristolochia clematitis), ambdues en perill d'extinció, així com la canya mediterrània autòctona (Arundo micrantha), produïdes per l'equip del CIEF de conservació de les espècies amenaçades de la flora valenciana. També lliris de nadal (Narcissus tazzeta) subministrats pels vivers de l'Ajuntament de València, de l'Oficina Tècnica Devesa-Albufera.

De la mateixa manera s'hi han plantat espècies de ribera dels vivers del CIEF, com ara àlber (Populus alba), baladre (Nerium oleander), salze (Salix alba), tamariu africà (Tamarix africana), i om (Ulmus minor) resistent a la malaltia de la grafiosi, d'individus seleccionats per l'INIA (Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias) i cedits pel viver que el Ministeri d'Agricultura té a Alaquàs.

Hàbitat dunar

L'equip de flora amenaçada del CIEF també ha intervingut en la restauració de l'hàbitat dunar de la marjal, amb la plantació de pegamosques (Silene cambessedesii), en perill d'extinció, i càdec de mar (Juniperus oxycedrus L. subsp. macrocarpa), espècie vigilada subministrada pels vivers de l'Ajuntament de València, de l'Oficina Tècnica Devesa-Albufera.

El projecte compta amb la col·laboració de l'associació AFEMPES (Associació de Familiars i Persones amb Malaltia Mental de Paterna, San Antoni de Benaixeve i l'Eliana). Aquesta entitat produeix planta per a ser introduïda en l'àrea restaurada i participa en tasques de manteniment, com aclarides i regs.