Presentació

Presentació

Vista del Puigcampana desde Finestrat  

Imagen del Ponotx desde Polop, sierra conocida popularmente como el "león dormido". 

Vista del Puigcampana desde el "Mas de la Monja", prespectiva que da nombre a esta sierra.

Paso del Collado del Llamp 

Barranc de Gulab-dar (Polop)  

Cova de la Moscarda  

Impresionante pared del Ponotx

Cubre del Puig Campana
 

 
 
 

   Què és?

El Paisatge Protegit del Puigcampana i el Ponotx es un nou Espai Natural Protegit, dins de la red de Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, dependent de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient.

Els Paisatges Protegits son espais, tant naturals como transformats, mereixedors d'una protecció especial, bé com a exemples significatius d'una relació armoniosa entre  l'home i el medi natural, o bé per els seus especials valors ambientals, estétics o culturals.

En ells es preten conservar i potenciar las relacions i procesos, tant naturals com socioeconómics que han contribuit a la seua formació i que fan posible la seua pervivéncia, mitjançant la compatibilització del desenvolupament de les activitats rurals tradicionals con  l'ús social de l'espai mitjançant l'estudi, l'ensenyança i el disfrute ordenat dels seus valores.

   On està ?

El Paisatge Protegit del Puigcampana i el Ponotx s'ubica en la provincia d'Alicant, dins de la comarca de la Marina Baixa, entre els termes municipales de Finestrat, Polop de la Marina, Benidorm i La Nucia amb una superfície total de 2.485,17 Hectàries, aquesta zona está inclosa dins dels Llocs d'Interés Comunitari (LIC) de la Comunitat Valenciana (Aitana, Serrella i Puigcampana), englobant a una "Microrreserva de flora", localitzada en el cim del Puigcampana i dins de les Zones d'Especial Protecció per a les Aus (Z.E.P.A) de la Comunitat Valenciana (Muntanyes de la Marina).

   Quins son els seus valors?

En el Paisatge Protegit del Puigcampana i el Ponotx, les muntanyes que li donen nom formen un xicotet sistema individualitzat, de elevat valor paisatgístic i ambiental, que constituix l'extrem suroriental de las estrivacions del gran massis muntanyós de la serra d'Aitana.

La gran altitud que alcanzen aquestes muntanyes, la Serra de Ponotx arriba a una cota màxima de 1186 metres d'altura, mentres que el Puigcampana amb 1.406 metres es la segona muntanya en alçària de la provincia d'Alicant, junt amb la seua diversitat ecològica i morfològica, i la seua proximitat a la mar son els principals factors que contribuïxen a la existéncia de nombrosos hàbitats i espécies de flora, algunes d'elles endémiques, i fauna, representant una important zona de reproducció de rapinyaires.

En definitiva, el conjunt format per el Puigcampana i el Ponotx es un espai on conflueixen unes característiques ambientales i geomorfológiques singulars, amb una prolongada história d'ocupació humana que es remonta a temps prehistórics, com demostren l'existéncia d'un poblat de l'Edat de Bronze en el Puigcampana i un castell de vigilància medieval situat en el Ponotx.