Novetats

Carreteres

Publicat l'extracte de memòria anual 2013 de les carreteres que gestiona la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Ja està publicat l'extracte de la memòria anual de trànsit per carretera de 2013 com avançament del document complet que se publicarà aviat amb els annexos de detall de les distintes estacions i...

Carreteres

Publicades les intensitats mitges diàries de les carreteres que gestiona la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Ja estan publicades les IMD de 2013 alhora que els 4 anys inmediatament anteriors per poder comparar el trànsit. Se disposa la informació no sols en PDF sino també en XLS per poder treballar amb...

Carreteres

Exposició a Vallada (València) del Pla de Recuperació de la Via Augusta a la Comunitat Valenciana

L'exposició sobre el Pla Director de recuperació de la Via Augusta Via_Dianium a la Comunitat Valenciana es pot visitar fins al 30 d'abril en la Casa de la Cultura de Vallada, carrer Sant...

Carreteres

Exposició en l'Alcúdia d'Elx del Pla Director de Recuperació de la Via Augusta a la Comunitat Valenciana

Sánchez-Barcáiztegui inaugura l'exposició de la Via Augusta. Comprén l'important recinte de l'antiga ciutat iberoromana d'Ilici, i la pervivència dels traçats de la centuriació (repartiment de...